Modificacions a la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació #NextGenertion a l’àrea metropolitana de Barcelona

Modificacions a la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació #NextGeneration a l’àrea metropolitana de Barcelona El Consorci Metropolità de l’habitatge ha publicat al BOPB del 27 de juliol de 2022 una modificació de la convocatòria vigent per a la rehabilitació de barris, edificis, habitatges, llibre de l’edifici i projectes. Aquestes modificacions només afecten als 35 municipis …

Ja pots tramitar les sol·licituds de les subvencions a l’àrea metropolitana #FNG

Ja pots tramitar les sol·licituds de les subvencions a l’àrea metropolitana #FNG El Consorci Metropolità de l’Habitatge ha habilitat l’accés que permetrà vehicular i tramitar telemàticament les subvencions del Programa Barris, Edificis i Llibre de l’edifici #FNG. Per donar-te d’alta a aquesta plataforma cal que siguis el tècnic o tècnica responsable de la rehabilitació d’un …

Ja pots tramitar la idoneïtat tècnica de les subvencions #FNG

Ja pots tramitar la idoneïtat tècnica de les subvencions #FNG Ja tenim habilitat l’accés a l’Oficina Virtual OTR que permetrà vehicular i guiar-te en la tramitació de la idoneïtat tècnica #FNG. La idoneïtat tècnica correspon al PAS 3 del procediment de la sol·licitud d’ajuts corresponents a l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Es necessària …

Convocatòria de subvencions per a actuacions d’accessibilitat en els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona

Convocatòria de subvencions per a actuacions d’accessibilitat en els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona Publicada al BOPB l’Aprovació de la convocatòria de subvencions per a actuacions d’accessibilitat i mobilitat interior en habitatges individuals o unifamiliars dels municipis que integren l’àrea metropolitana de Barcelona, exclosa Barcelona ciutat. Aquesta convocatòria es regeix per les Bases reguladores …

Publicada la convocatòria de subvencions dels fons #NextGeneration per l’àrea metropolitana de Barcelona

Publicada la convocatòria de subvencions dels fons #NextGeneration per l’àrea metropolitana de Barcelona Publicada al DOGC l’anunci de la convocatòria per la concessió d’ajuts en matèria de rehabilitació residencial a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament europeu i del consell, de 12 de febrer de 2021 del pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat …

Convocatòria de subvencions del CMH per a la rehabilitació d’edificis i habitages de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Convocatòria de subvencions del CMH per a la rehabilitació d’edificis i habitages de l’Àrea Metropolitana de Barcelona El consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH) ha anunciat que el proper dilluns 2 de maig obrirà el termini de presentació de sol·licituds per rebre les subvencions dels Fons #NextGeneration per rehabilitar edificis d’habitatges a tots els municipis de …

Canvi de dates per sol·licitar els ajuts de rehabilitació de Catalunya

Canvi de dates per sol·licitar els ajuts de rehabilitació de Catalunya Es modifiquen els terminis d’obertura de presentació de sol·licituds pels programes de rehabilitació d’edificis, habitatges i llibre de l’edifici (exclosa Barcelona ciutat i àrea metropolitana) S’ha publicat al DOGC la Resolució DSO/1147/2022, de 20 d’abril, de modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de …

Oberta la convocatòria per demanar les ajudes dels fons #NextGeneration per a rehabilitar edificis i habitatges

Oberta la convocatòria per demanar les ajudes dels fons #NextGeneration per a rehabilitar edificis i habitatges Ja s’ha publicat la convocatòria per accedir a les subvencions per rehabilitar edificis i habitatges a càrrec dels Fons europeus del programa #NextGeneration. Aquests Fons activen 6.820 milions d’euros dedicats a la rehabilitació i millora energètica del parc edificat …

Drets Socials i els col·legis professionals signen un conveni per impulsar la rehabilitació amb els Fons Next Generation

Drets Socials i els col·legis professionals signen un conveni per impulsar la rehabilitació amb els Fons Next Generation La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Drets Socials, Jaume Fornt, el president del Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya, Enrique Vendrell, la …

OTR.cat