préstecs

Per pagar el cost de la rehabilitació no subvencionable disposem de dues alternatives:

CONVENI ENTRE L’ AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, EL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA, AVALIS DE CATALUNYA, SGR, L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES I DIVERSES ENTITATS FINANCERES, PER AL FINANÇAMENT D’OBRES EN EL MARC DELS PROGRAMES D’AJUDES EN MATÈRIA DE REHABILITACIÓ RESIDENCIAL DELS FONS NEXT GENERATION EU.

 
Aquest conveni facilita l’accés al finançament a les comunitats, oferint condicions avantatjoses i simplificant els procediments.

Les entitats avancen fins al 100% de la inversió total necessària per fer les obres, inclòs l’IVA.

La quantitat finançada inclou també la subvenció concedida per l’AHC, que es destinarà a l’amortització anticipada del préstec, rebaixant així la quota a pagar sense alterar el termini del préstec.

S’estableix un període de carència per tal que el retorn del crèdit s’iniciï a partir de la finalització de l’obra.

En el cas de les comunitats de propietaris, els préstecs tindran un tipus fix que no superarà el 5,25% anual a un termini de 10 anys d’amortització. Aquest termini es podrà ampliar en funció de les garanties fins a arribar als 15 anys.

Amb aquestes condicions, les comunitats que ho desitgin podran dur a terme la rehabilitació del seu edifici sense pagar res fins que les obres hagin acabat. D’aquesta manera els veïns començaran a retornar el crèdit amb quotes mensuals, al mateix moment que es comencen a beneficiar de l’estalvi en la seva factura energètica. Es calcula que la quota mensual del crèdit pot estar entre 70 € i 90 €. Si l’estalvi de consum energètic redueix la factura en 20 €, el cost real de la rehabilitació suposaria entre 50 i 70 € per habitatge.

Entitats adherides al conveni

Les entitats que s’han adherit a la signatura del conveni són les següents:

OTR.cat