Cartells durant l’execució de les obres de rehabilitació per a la comunicació i publicitat dels Fons Next Generation

Cartells durant l'execució de les obres de rehabilitació per a la comunicació i publicitat dels Fons Next Generation

Tots els beneficiaris dels fons de la Unió Europea tenen el deure de reconèixer l’origen del finançament i garantir-ne la visibilitat

Les subvencions dels programes de rehabilitació residencial recollits en el Reial decret 853/2021 requereixen la seva publicitat a les obres de rehabilitació dels edificis. Així, els beneficiaris dels ajuts dels Fons Next Generation han de complir amb els principis de visibilitat, ús de l’emblema, transparència i publicitat de la Unió Europea.

Això implica col·locar cartells durant l’execució de les obres. Aquesta mesura afecta els projectes que reben ajuts dels programes 1 (Barri), 3 (Edifici) i 4 (Habitatge).

En el següent document trobareu tota la informació sobre com han de ser aquests cartells segons el tipus de beneficiari i programa de finançament:

Accions de comunicació per a les obres de rehabilitació residencial del programes de subvenció del Reial Decret 853/2021, del pla de recuperació, transformació i resiliència

Habilitat el tràmit per sol·licitar bestreta pels programes de Barris i Edificis fora de l’àrea metropolitana de Barcelona

Habilitat el tràmit per sol·licitar bestreta pels programes de Barris i Edificis fora de l'àrea metropolitana de Barcelona

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha posat a disposició l’enllaç per fer el tràmit per sol·licitar bestreta per als programes 1 (Barris) i 3 (Edificis) fora de l’àrea metropolitana de Barcelona

Aquesta mesura respon a l’última modificació de la convocatòria, oferint als beneficiaris la possibilitat d’aconseguir un avançament del finançament per a les seves obres.

Tal com es va publicar a les respectives convocatòries, aquestes bestretes es realitzen amb les següents condicions:

  • La primera bestreta consisteix en un 50% de la subvenció atorgada pel cost de les obres, una vegada aquestes hagin iniciat, presentant la llicència municipal d’obres, l’acta de replanteig i d’inici d’obres, i la documentació que acrediti la disponibilitat econòmica per cobrir el cost de l’obra no subvencionat.
  • La segona bestreta equival al 30% restant de la subvenció atorgada, acreditant que les obres han assolit el 80% de la seva execució. Per aconseguir-la, es requerirà un certificat emès pel tècnic/a director/a de l’obra indicant l’assoliment d’aquest percentatge d’execució i justificants de pagament d’almenys el 50% del cost total de l’obra.

Cal tenir en compte que per a sol·licitar les bestretes és imprescindible disposar d’una resolució favorable no condicionada de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Els interessats en iniciar aquest tràmit el trobaran a la web de gencat.cat corresponent als programes com a Pas 10 Bestretes o poden accedir-hi directament a través dels següents enllaços:

A més, també s’ha habilitat el Pas 9, referent a l’Ajut addicional a persones amb situació de vulnerabilitat. Per sol·licitar aquest ajut, caldrà completar aquest tràmit simultàniament amb les idoneïtats tècniques i administratives, abans de presentar la sol·licitud (Pas 4).

La rehabilitació energètica, els fons europeus Next Generation i arquitectes tècnics a ‘Els Matins’ de TV3

La rehabilitació energètica, els fons europeus Next Generation i arquitectes tècnics a 'Els Matins' de TV3

‘Els Matins’ de TV3 entrevista al president executiu del Consell Català de l’Arquitectura Tècnica, Celestí Ventura, i emet el reportatge d’obres de rehabilitació executades per l’arquitecta tècnica Sara Bueno

El passat 12 de març, Celestí Ventura, president executiu del Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya, va ser convidat a ‘Els Matins’ de TV3 per fer un diagnòstic de la situació dels Fons Next Generation i mostrar una de les primeres obres executades amb ajuda dels FNG per la nostra companya Sara Bueno.

Per a veure la notícia completa clica el següent enllaç.

ZENIT Grup completa amb èxit la Rehabilitació Energètica subvencionada amb Fons Europeus amb la col·laboració de l’arquitecta tècnica Sara Bueno

ZENIT Grup completa amb èxit la Rehabilitació Energètica subvencionada amb Fons Europeus amb la col·laboració de l’arquitecta tècnica Sara Bueno

Acabada amb èxit la rehabilitació d’un edifici plurifamiliar de 34 habitatges a Cervera amb una subvenció de 369.004,14 € corresponent a l’assoliment del segon tram del programa 3 dels Fons Europeus NEXT GENERATION

El passat dia 18 de març del 2023 vàrem rebre resolució favorable per l’edifici plurifamiliar de 34 habitatges de Cervera.

Es tracta d’un edifici aïllat construït a l’any 1974. Son tres plantes semisoterrànies, planta baixa, vuit plantes superiors i planta sota coberta.

Per les característiques de l’edifici i la intenció de fer una rehabilitació energètica amb fons europeus, ZENIT Reformes i Rehabilitacions va proposar a la Comunitat de Propietaris enfocar-ho com una rehabilitació energètica integral de màxims i amb el model de REHABILITA SENSE DERRAMES d’EOSZENIT energy, una col·laboració entre ZENIT Reformes i Rehabilitacions i EOS energy (ESE).

Aquest model proposava un aïllament de façanes amb uns sistema SATE, impermeabilització i aïllament de coberta i un sistema de ACS i calefacció centralitzat combinant panells solars i aerotèrmia, a més de solucionar les diferents patologies detectades per l’estat de conservació de l’edifici, i la retirada d’elements de grans dimensions de fibrociment. En quant al finançament es proposava una quota energètica mensual per veí a partir de la finalització de l’obra on eren inclosos tots els costos de la rehabilitació més l’energia per produir la ACS i climatització per a tota la Comunitat.

La Comunitat de Propietaris va descartar incloure l’energia en el projecte i va optar únicament, referent a la millora de la seva eficiència energètica, l’execució de mesures passives, es a dir, només aïllar façanes i substituir la coberta de fibrociment per una de panell Sandwich.

Finalment, s’han realitzat les feines de reparació dels cantells de forjat, de pintura dels sostres de balcons, la reparació i sanejament de les façanes, la col·locació d’un sistema “SATE” (Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior) a les façanes principal i posterior, la substitució dels envans pluvials de les façanes laterals i una substitució de la coberta de plaques de fibrociment per panells sandwich.

Amb aquestes accions s’ha assolit una reducció de la demanda d’energia no renovable del 56,88% assolint el segon tram del programa 3 dels fons europeus NEXT GENERATION, corresponent a una subvenció del 65% de la despesa de l’actuació global.

Ha sigut un èxit per els veïns i per totes les parts que han intervingut en la rehabilitació.

Actualment EOSZENIT energy, està implicada en molts altres projectes de rehabilitacions energètiques, un d’ells, s’acaba d’iniciar a la població de Tàrrega, també de la mà de la seva col·laboradora, l’arquitecta tècnica gironina Sara Bueno, on en aquest cas s’assoleix el 3er tram, arribant a un 80% de subvenció i on la Comunitat de Propietaris “El Pati de Tàrrega” ja disposa d’una resolució de programa 3 amb la reserva de 1.167.540,00€ de subvenció.

El model d’Agent Rehabilitador d’EOSZENIT energy inclou tots els serveis necessaris per a una gestió integral de la rehabilitació. 

Una transformació exemplar: Rehabilitació d’un edifici plurifamiliar a Cornellà de Llobregat amb el suport de les subvencions Next Generation

Una transformació exemplar: rehabilitació d'un edifici plurifamiliar a Cornellà de Llobregat amb el suport de les Subvencions Next Generation

Finalitza amb èxit la rehabilitació energètica d’un edifici de 104 habitatges de la mà de l’arquitecte tècnic Ramon Robles amb una subvenció del 40%

El 17 de gener passat, va tenir lloc un esdeveniment transcendent a Cornellà de Llobregat, on la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, acompanyada pel vicepresident executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i alcalde de la localitat, Antoni Balmón, juntament amb el director del Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH), Jose Antonio Artímez, van presenciar els fruits d’un esforç col·lectiu: la inspecció de la primera obra de rehabilitació subvencionada sota el marc dels fons Next Generation. Aquest projecte, un exemple de col·laboració i innovació, va ser gestionat i executat per Ramón Robles Asín, un arquitecte tècnic col·legiat al Cateb, qui va liderar aquesta iniciativa amb habilitat i determinació.

L’edifici en qüestió, erigit l’any 1961 per Construcciones Españolas, representa una part integral del teixit urbà de Cornellà de Llobregat. Situat al barri de Santildefonso, aquest immoble de protecció oficial comprenia planta baixa i 13 plantes pis, albergant un total de 104 habitatges i 7 locals comercials. No obstant això, el pas del temps havia deixat empremtes evidents en la seva estructura, amb serioses deficiències a la seva verticalitat, especialment als pilars de les façanes, així com problemes crònics d’humitat per condensació que afectaven l’habitabilitat d’alguns habitatges.

La intervenció ha representat una oportunitat no només per a la seva millora estructural, sinó també per a la implementació de solucions innovadores en matèria d’eficiència energètica i sostenibilitat. Mitjançant el suport dels fons Next Generation, es va aconseguir una millora significativa en la reducció dels consum d’energia primària no renovable (EPnR) del 35%. S’ha otorgat una subvenció Next Generation de 363.028,78 euros, equivalent al 40% del pressupost d’obra subvencionable, fixat en 907.571,96 euros. Aquesta fita es va assolir gràcies a la implementació d’un sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) amb llana de roca d’Isover Saint-Gobain, una solució sostenible, ignífuga i reciclable, executada per l’empresa constructora Fachadas Zaren, SL.

El resultat d’aquesta intervenció va transcendir les expectatives inicials, amb beneficis palpables per als residents de l’edifici. Amb la instal·lació del SATE, els propietaris van experimentar una notable millora en el confort tèrmic, amb temperatures interiors que no baixaven dels 18 ºC durant les nits d’hivern, així com una reducció considerable en els nivells d’humitat, eliminant problemes previs de condensació que havien afectat la qualitat de vida dels habitants.

Més enllà dels avantatges evidents en termes de confort i sostenibilitat, aquesta intervenció va representar un punt d’inflexió en la preservació del patrimoni urbà i en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans del barri. El compromís dels actors involucrats, des de les autoritats fins als professionals del sector, ha demostrat el valor de la col·laboració i la visió compartida en la construcció d’un futur més sostenible i habitable per a tothom.

Nous serveis exclusius per als members registrats a l’OTR.cat #NextGeneration

Nous serveis exclusius per als membres registrats a l'OTR.cat #NextGeneration

Amb la participació de diverses empreses amb solucions innovadores, l’OTR ofereix nous recursos pràctics per facilitar i potenciar l’execució dels teus projectes #NextGeneration

Per reforçar la millora energètica del nostre parc d’edificis, l’OTR de l’Arquitectura Tècnica, ha establert una col·laboració estratègica amb empreses líders en el sector de la rehabilitació. Aquesta aliança té com a objectiu fer arribar als arquitectes tècnics, registrats en l’OTR, els millors continguts que han elaborat aquestes empreses per a impulsar de manera significativa les Subvencions Europees #NextGeneration, d’aquesta forma actuar com una comunitat més integrada i professionalitzada per a accelerar la rehabilitació d’edificis i habitatges amb solucions innovadores.

D’aquesta manera, l’OTR estableix una estreta relació amb diverses empreses que comparteixen la seva mateixa visió sobre la construcció sostenible i la necessitat de millorar l’eficiència energètica de l’actual parc d’habitatges al nostre país. Una de les iniciatives rellevants en aquest nou enfocament és la introducció d’en la web d’un nou apartat que s’anomena T’AJUDEM. Una plataforma col·laborativa dissenyada específicament per generar sinergies i interconnexions entre els agents involucrats en la millora energètica i la comunitat de tècnics OTR #NextGeneration. Trobareu “T’AJUDEM” al lloc web de l’OTR, que ofereix un espai essencial on arquitectes tècnics rehabilitadors i professionals tècnics de les empreses poden col·laborar, intercanviar coneixements i reforçar el seu impacte en la millora sostenible.

Per portar a terme diverses empreses ja han decidit col·laborar, aportant una àmplia gamma de productes i serveis especialitzats per donar suport a l’OTR. Des de solucions constructives d’avantguarda fins a sistemes innovadors de finançament i gestió de projectes. Aquestes empreses estan compromeses a obrir camí cap a un futur de construcció més sostenible i eficient.

Les primeres empreses col·laboradores que han decidit col·laborar amb l’OTR són:

L’OTR i els seus col·laboradors estan units per un compromís compartit d’impulsar un canvi positiu en el sector de la rehabilitació energètica. En aquesta col·laboració, la feina ben feta, la qualitat i la màxima professionalitat sorgeixen com a pilars fonamentals. Amb T’AJUDEM com a epicentre d’aquesta sinergia, el futur de la millora energètica a Catalunya promet brillar amb força per als arquitectes tècnics.

Publicada l’eina que us ajudarà a justificar el suport a la circularitat de les tècniques constructives proposades al vostre projecte #NextGeneration

circularitat de les tècniques constructives projecte #NextGeneration

Publicada l’eina que us ajudarà a justificar el suport a la circularitat de les tècniques constructives proposades al vostre projecte #NextGeneration

L’institut Valencià d’Edificació (IVE) en coordinació amb Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (GVA) de la Generalitat Valenciana han desenvolupat una eina d’anàlisis que permet justificar que el disseny de l’edifici i les tècniques de construcció proposades donen suport a la circularitat.

Aquesta eina, anomenada R10, està dissenyada per a facilitar la justificació del compliment de requisit establert en l’Article 11 i 32, sobre Requisits dels edificis objecte de rehabilitació, del Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que estableix en la seva apartat b) el següent:

“Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció donaran suport a la circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a l’ISO 20887 o altres normes per a avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per a ser més eficients en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i reciclatge.”

L’avaluació resultant obtindrà com a mínim el nivell de BO, que ja es el nivell mínim necessari per accedir a les subvencions per actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici i de barri del Reial decret 853/2021 #NextGeneration

Les fitxes resultants d’aquesta eina es podran adjuntar al projecte #NextGeneration que es presenti per tramitar les subvencions dels programes edificis i barris.

Tindreu sempre disponible aquesta eina a l’apartat “Aplicacions” de la pàgina “Eines de Suport” de la part privada de la nostre web otr.cat.

L’IVE posa a la vostra disposició una nova eina per elaborar els Estudis de gestió de residus de construcció i demolició per als vostres projectes #NextGeneration

gestió de residus de construcció i demolició

L’IVE posa a la vostra disposició una nova eina per elaborar els Estudis de gestió de residus de construcció i demolició per als vostres projectes #NextGeneration

L’institut Valencià d’Edificació (IVE) amb la promoció de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (GVA) de la Generalitat Valenciana ha desenvolupat una eina per a l’elaboració de l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició adaptat als requisits del RD 853/2021 que regula les Bases de les subvencions #NextGeneration.

Com a resultat, aquesta eina et permetrà descarregar un document de text amb l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició i la part del plec de prescripcions tècniques particulars corresponents a les operacions de gestió dels residus a obra. També et podràs descarregar un fitxer bc3 per incorporar al PEM el capítol corresponent a la Gestió de residus a partir de les quantitats estimades amb l’eina.

Aquesta eina no aplica cap factor específic de càlcul relacionat amb l’àmbit territorial. Als preus emprats com a base per als pressupostos (partides de transport de residus, cànons d’abocament, etc.) provenen de l’àmbit de la Comunitat Valenciana, però com que no hi intervé mà d’obra que depengui de convenis provincials o autonòmics es consideren aquests preus assimilables al conjunt nacional.

Cal que tingueu en compte que queden fora de l’àmbit d’aquest Estudi, entre altres, els residus que estan regulats per legislació específica, o quan estiguin barrejats amb uns altres RCDs, com els sòls contaminats i els elements que continguin amiant. A aquests els serà aplicable la legislació específica.

Els documents resultants d’aquesta eina es podran adjuntar al projecte #NextGeneration que es presenti per tramitar les subvencions dels programes edificis i barris com a Estudi de Gestió de Residus requerit per les diferents convocatòries.

Tindreu sempre disponible aquesta eina a l’apartat “Aplicacions” de la pàgina “Eines de Suport” de la part privada de la nostre web otr.cat.

Ja pots tramitar la idoneïtat tècnica de les subvencions #FNG

eines per tramitar idoneïtat tècnica fons nextgeneration

Ja pots tramitar la idoneïtat tècnica de les subvencions #FNG

Ja tenim habilitat l’accés a l’Oficina Virtual OTR que permetrà vehicular i guiar-te en la tramitació de la idoneïtat tècnica #FNG.

La idoneïtat tècnica correspon al PAS 3 del procediment de la sol·licitud d’ajuts corresponents a l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Es necessària i indispensable com a pas previ, quan volem tramitar el programa 3 relatiu a les obres de rehabilitació d’edificis.

L’objectiu de la idoneïtat tècnica és garantir la correcció de la documentació tècnica que prepares com a tècnic per a l’organisme públic corresponent, en aquest cas, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Això ho aconseguirem mitjançant una revisió de la teva documentació tècnica a la Oficina Tècnica de Rehabilitació per tal d’optimitzar el temps i recursos, i avançar-nos a possibles requeriments que, un cop realitzada la sol·licitud, ens puguin fer des de l’administració i que ens retrassarà la resposta definitiva.

Així mateix, serà l’OTR la que, un cop validada la documentació, s’encarregarà de facilitar-la a l’administració i emetrà un número d’idoneïtat amb el que podràs tramitar formalment la sol·licitud de subvenció a la Generalitat.

Des de l’apartat tràmits de la part privada del web, pots accedir a l’Oficina Virtual per tramitar el PAS 3 i veure l’esquema de passos a seguir en la tramitació de les ajudes Next Generation en funció de l’àmbit territorial on estigui l’habitatge i el programa a que et vols acollir.


Accedir a l’apartat de tràmits:

Tràmits

Convocatòria de subvencions per a actuacions d’accessibilitat en els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona

Convocatòria de subvencions per a actuacions d'accessibilitat en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona

Convocatòria de subvencions per a actuacions d'accessibilitat en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona

Publicada al BOPB l’Aprovació de la convocatòria de subvencions per a actuacions d’accessibilitat i mobilitat interior en habitatges individuals o unifamiliars dels municipis que integren l’àrea metropolitana de Barcelona, exclosa Barcelona ciutat.

Aquesta convocatòria es regeix per les Bases reguladores aprovades per la Comissió Permanent del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i per la normativa general de subvencions, i es tramiten en règim de concurrència no competitiva.

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació d’habitatges privats existents a l’àrea metropolitana de Barcelona, destinats principalment a residència habitual i permanent, amb la finalitat de fomentar la millora de l’accessibilitat i mobilitat a l’interior de l’habitatge. Resten exclosos els habitatges no destinats a residència habitual i permanent, a excepció dels habitatges buits que es posin de manera efectiva a disposició del mercat de lloguer o de les borses de lloguer social o altres programes públics segons la seva tipologia.

Pressupost disponible: 142.163,53 €
Àmbit d’aplicació: Municipis que integren l’àrea metropolitana de Barcelona, exclosa Barcelona .
Destinataris: Propietaris, arrendataris i usufructuaris d’habitatges unifamiliars privats i d’habitatges individuals privats en edificis de tipologia residencial col·lectiva tant si han constituït títol de propietat horitzontal com si no. També ho podran ser els ajuntaments metropolitans, les seves empreses públiques municipals i les societats mercantils en què hi participin integrament o majoritàriament, així com les empreses de serveis energètics definides a la directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, en les condicions que estableix l’article 34.1 f) del Reial Decret 106/2018, de 9 de març.
Terminis: Del 30 d’abril fins al 31 de desembre de 2022, o quan s’esgoti el pressupost disponible.

Actuacions subvencionables

Actuacions puntuals que millorin l’accessibilitat i la mobilitat interior de l’habitatge, com també la seva adaptació total o parcial, d’acord amb la normativa vigent.

En concret, la instal·lació d’aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l’eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina entre d’altres.

Quantia de les subvencions

L’import de la subvenció serà del 40% del cost de les actuacions subvencionables, amb un límit de 3.000 Euros per habitatge.

En cas que l’habitatge s’incorpori a les borses de lloguer social o altres programes públics anàlegs, la quantia màxima de les subvencions a concedir per habitatge serà del 40 % del cost subvencionable, amb un límit de 6.000 Euros.

El cost subvencionable als efectes del càlcul de la subvenció estarà constituït pel pressupost de contracte de l’empresa o les empreses, pel cost de les obres, els honoraris facultatius, el cost de la redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa i altres despeses generals similars, sempre que tots ells estiguin degudament justificats.

No es consideren costos subvencionables els corresponents a llicències, taxes, impostos o tributs.

Requeriments generals per poder optar a l’ajut

Els habitatges han de constituir el domicili habitual i permanent de les seves persones propietàries, arrendatàries o usufructuàries, i situats a l’àrea metropolitana de Barcelona (exclosa la ciutat de Barcelona).

Els habitatges buits es podran acollir als ajuts, sempre que es posin de manera efectiva a disposició del mercat privat de lloguer, o de les borses de lloguer social, o altres programes públics segons la seva tipologia.

En habitatges d’ús propi, els ingressos anuals de la unitat de convivència no poden superar 5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

En el cas que alguna de les persones residents a l’habitatge en data de la sol·licitud de l’ajut presenti discapacitat igual o superior al 33% i superi el barem de mobilitat reduïda, o bé tingui 65 anys o més, els límits d’ingressos anuals descrits anteriorment no seran d’aplicació.

Les actuacions han d’estar sotmeses a la legalitat urbanística i paisatgística, a l’autorització municipal d’obres o al règim de comunicació prèvia, i hauran de mantenir-se vigents obligatòriament en tot el temps d’execució de les obres.

L’habitatge cal que disposi de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment de la presentació de la documentació final de les obres, o s’hagi presentat la corresponent sol·licitud per a la seva obtenció.

Termini i acabament de les obres

Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de quatre mesos comptats a partir de l’endemà de la data de sol·licitud dels ajuts.

L’acabament de les obres no podrà excedir de vuit mesos comptats a partir de l’endemà de la data de sol·licitud dels ajuts. Aquest termini es pot ampliar excepcionalment per causes justificades sempre abans de la data de venciment.

Presentació del sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació i de la documentació necessària

Les sol·licitud d’ajuts s’han de formular en impresos normalitzats facilitats pel Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i s’han d’adreçar juntament amb la documentació necessària, que consta a l’annex 2, a l’Oficina Local d’Habitatge o, si no n’hi ha, a l’oficina d’Atenció Ciutadana, de cada municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona segons l’annex 1.

Podeu accedir a la web del Consorci Metropolità d’Habitatge per accedir a la documentació, sol·licitud i tramitació de les ajudes

OTR.cat