1. Home
  2. /
  3. Per què rehabilitar ara?

PER QUÈ REHABILITAR ARA?

Rehabilitar energèticament el teu edifici mai no ha estat tan fàcil. L’objectiu és tan ambiciós i els efectes tan importants, que els arquitectes tècnics estem dedicant-hi el màxim esforç per fer-t’ho fàcil i accessible.

Per què no has de deixar passar aquesta oportunitat?

  • Per reduir la factura energètica
  • Per millorar el teu confort i qualitat de vida
  • Per aprofitar que ara la UE es fa càrrec de, com a mínim, el 40% del cost
  • Per beneficiar-te de les deduccions fiscals
  • Per posar el teu gra de sorra per prevenir el canvi climàtic

Encara tens dubtes? O ho tens clar, però no saps com posar-t’hi? No pateixis, un arquitecte tècnic és l’expert en rehabilitació que necessites per aclarir-te el que et calgui i acompanyar-te en tot el procés.

DIAGNOSTICA EL TEU EDIFICI

Vols saber quin és l’estat del teu edifici i què caldria fer per rehabilitar-lo energèticament i aconseguir la subvenció i altres ajuts Next Generation?

Un Arquitecte Tècnic disposa d’eines específiques per diagnosticar l’estat actual del teu edifici i proposar les mesures necessàries per fer-lo més eficient energèticament i poder optar a la subvenció.

TIPUS D’INTERVENCIONS MÉS HABITUALS

Quins tipus d’obres comporta la rehabilitació energètica?

  • Afegir aïllament tèrmic a façanes, cobertes, mitgeres i patis: ajuda a mantenir una temperatura estable i permet estalviar entre un 20% i un 50% d’energia a l’interior. Actualment la solució més comuna per aïllar és omplir els espais entre els murs interiors i les façanes. Aquest aïllament protegeix els habitatges de la temperatura i del soroll exterior.
  • Substituir les fusteries (els punts principals per on s’escapa l’energia): permet aconseguir un estalvi en consum de calefacció d’entre el 10 i el 25%.
  • A les instal·lacions de l’edifici, substituir els sistemes per sistemes més eficients i/o amb captació d’energia mitjançant fonts renovables, etc. Actualment, els sistemes de calefacció convencionals de combustibles com el gas o el gasoil suposen un cost elevat i una baixa eficiència energètica, a més de produir més emissions. Són alternatives més sostenibles la caldera de condensació, l’aerotèrmia o la geotèrmia.

L’Arquitecte Tècnic, en funció del diagnòstic realitzat del teu edifici, et proposarà les intervencions necessàries per fer-lo més eficient energèticament i poder optar a la subvenció.

Informa’t de les subvencions
Next Generation EU
OTR.cat