Catalunya ja ha concedit 115 MEUR dels ajuts Fons Next Generation a la rehabilitació energètica

Catalunya ja ha concedit 115 MEUR dels ajuts Fons Next Generation a la rehabilitació energètica

El Govern de la Generalitat ha adjudicat, fins al 30 de juny, 115 MEUR en ajuts Next Generation a la rehabilitació energètica d’habitatges, dels quals 6,8 MEUR s’han abonat a obres ja completades. Pel que fa a aquests 115 MEUR, caldrà sumar-ne 96,5 MEUR reservats a expedients en tràmit o pendents de resoldre en els pròxims mesos

Unes xifres assolides gràcies a la col·laboració amb els col·legis professionals per la difusió i tramitació dels ajuts Next Generation, finançats amb fons de la UEi gestionats per l’Estat espanyol a través del Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana. De fet, Catalunya va ser una de les primeres comunitats autònomes a posar en marxa aquest sistema de col·laboració al qual participen el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) i el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL).

Objectius i diferents programes dels ajuts a la rehabilitació

Des del 2022, i amb la finalitat d’ajudar a la reactivació dels països europeus després de la COVID-19, la UE ha finançat els ajuts Next Generation, destinats a rehabilitar habitatges amb criteris d’eficiència energètica per fomentar i afavorir la renovació energètica. Es tracta d’uns ajuts directes a la rehabilitació d’habitatges que vinculen la idoneïtat i l’import de les subvencions ala realització d’obres de rehabilitació que redueixin la demanda i la despesa energètica dels edificis, amb la mirada posada en la lluita contra el canvi climàtic.

Els ajuts a la rehabilitació estan estructurats en 5 programes:

  • Programa 1, destinat a la rehabilitació d’edificis d’habitatges amb criteris d’eficiència energètica, que es trobin dins els àmbits definits com a Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRPs) per part dels ajuntaments.
  • Programa 2, per al finançament i creació de les Oficines de rehabilitació.
  • Programa 3, per a la rehabilitació d’edificis.
  • Programa 4, destinat a la rehabilitació d’habitatges i a persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual.
  • Programa 5, del llibre de l’edifici existent i redacció de projectes de rehabilitació. El primer és l’estudi tècnic que dona informació sobre les característiques de l’edifici i dota la propietat de les instruccions d’ús i manteniment, incloses les actuacions que cal fer per assolir les millores necessàries en eficiència energètica, el segon és el projecte tècnic de rehabilitació d’edificis.

Un canal ràpid que agilitza els tràmits administratius

Les campanyes de difusió sobre els ajuts a la rehabilitació s’han impulsat des de la Generalitat amb la col·laboració de les oficines tècniques de rehabilitació dels col·legis professionals. Aquest treball conjunt ha afavorit l’increment del nombre de sol·licituds, especialment dels programes 3, 4 i 5 en els darrers mesos, malgrat les dificultats administratives d’uns ajuts que provenen de la UE i que s’han estructurat legalment des del Ministeri d’Habitatge.

Revertir aquesta situació inicial s’ha convertit en un dels grans reptes afrontats des de Catalunya. Per aquesta raó, s’ha habilitat una sol·licitud ràpida, amb un mínim de documentació, que es complementa a posteriori. Aquest canvi ha afavorit l’entrada de sol·licituds que no haurien pogut entrar en termini per manca de documentació completa. D’aquesta manera, tenen la possibilitat de complir amb els requisits per ser perceptors de la subvenció.

3,5 MEUR concedits en bestretes

Davant les dificultats de fer front a l’avançament dels pagaments de les obres per part de les comunitats de propietaris, i la possibilitat d’incrementar el nombre de sol·licituds si s’agilitzava la part econòmica dels ajuts, des de la Generalitat s’ha promogut que els programes 1 i 3 puguin demanar bestretes. Així doncs, s’ofereix la possibilitat de cobrar un 50% de l’import de la subvenció a l’inici de l’obra, un 30% més quan l’obra estigui al 80% de l’execució i el 20% de la subvenció restant al final de l’obra. Actualment, ja s’han pagat 2,5 MEUR en bestretes, i hi ha un altre milió d’euros concedit en bestretes que es pagarà en les pròximes setmanes.

Els fons Next Generation EU són una oportunitat única per accelerar la rehabilitació sostenible dels habitatges. A més, ens permet equiparar-nos amb els països europeus més avançats, malgrat el fet que bona part del parc d’edificis de Catalunya tenen un aïllament tèrmic deficient, traduint-se en un augment del cost de la factura de llum i gas que paguen les famílies. Per tant, les intervencions en la façana, coberta i tancaments dels habitatges permeten aconseguir una millora significativa de l’eficiència energètica d’un immoble. Així mateix, l’impuls a la renovació energètica dels fons Next Generation servirà per aplicar la Directiva Europea d’eficiència energètica en els edificis, que ha estat recentment aprovada, i suposarà renovar i equipar els nostres edificis amb sistemes i instal·lacions més eficients, d’altes prestacions i consums de fons energètiques no fòssils ni contaminants.

Notícia de la Generalitat de Catalunya

L’Oficina Tècnica de Rehabilitació de l’Arquitectura Tècnica, tot l’estiu al teu costat!

L'Oficina Tècnica de Rehabilitació de l'Arquitectura Tècnica, tot l'estiu al teu costat!

Durant el mes d’agost, l’OTR de l’Arquitectura Tècnica busca garantir la continuïtat de l’atenció a ciutadans i tècnics i satisfer les necessitats essencials

Aquest estiu, a partir del dijous 1 d’agost fins al 30 d’agost, el nostre horari d’atenció telefònica serà de 9.00 a 14.00 h.

Els serveis mínims estaran disponibles per oferir amb continuïtat, l’assistència en temes de gestió d’expedients i consultes, però se suprimirà la consultoria online durant el mes d’agost.

La plataforma de tramitació per a idoneïtats tècniques romandrà oberta i es revisaran expedients amb normalitat.

Esperem que vosaltres també pugueu gaudir de les vacances ben merescudes i recarregueu les piles per rehabilitar energèticament el nostre parc d’habitatges i tramitar expedients. Tenim molta feina al davant!

Signat el conveni entre col·legis professionals i Agència de l’Habitatge per a la tramitació d’idoneïtats per al programa Barris

Signat el conveni entre col·legis professionals i Agència de l’Habitatge per a la tramitació d’idoneïtats per al programa Barris

Els col·legis professionals de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya, juntament amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya signen conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a tramitar les idoneïtats administratives i tècniques del Programa 1 (Barris) Next Generation

Tots els expedients que es vulguin tramitar de programa Barris a l’àmbit territorial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (fora de l’àrea metropolitana de Barcelona), tramitaran la idoneïtat tècnica mitjançant les OTRs dels col·legis tècnics (arquitectura o arquitectura tècnica segons correspongui) i la idoneïtat administrativa mitjançant la OTRC dels Administradors de Finques.

D’aquesta manera s’equipara el procés de tramitació, salvant les diferències respecte els formularis, al programa 3 Edificis de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, aconseguint així una unificació dels criteris de revisió i aprofitant processos ja treballats en els anys que portem de tramitació Next Generation.

Així, la col·laboració pública-privada amb els Col·legis Professionals s’estén amb l’objectiu de dinamitzar i agilitzar els expedients de Programa Barris.

La Oficina Tècnica de Rehabilitació de l’Arquitectura Tècnica ho celebra i, com sempre, es manté a la vostra disposició per ajudar-vos i acompanyar-vos en els vostres projectes #NextGeneration.

Ampliació dels terminis de les subvencions #NextGeneration de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Ampliació dels terminis de les subvencions #NextGeneration de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat les resolucions TER/2133/2024 i TER/2134/2024 de 6 de juny, que amplien els terminis per sol·licitar les subvencions dels programes de rehabilitació finançats pels fons NextGenerationEU

Aquesta ampliació es justifica pel nombre de sol·licituds rebudes i té com a objectiu garantir l’eficàcia i l’eficiència en la gestió de les subvencions, assegurant que es compleixin les finalitats previstes pels fons NextGenerationEU.

Així, tots els programes, tant de Barris (Programa 1) com d’Edificis (Programa 3), Habitatges (Programa 4) i Llibres de l’Edifici i/o Projecte Tècnic (Programa 5), assoleixen una nova data límit per presentar la sol·licitud de subvenció fins al 31 de desembre de 2024.

  • Resolució TER/2133/2024: Aquesta resolució es refereix específicament al programa de Barris. A més d’ampliar el termini, clarifica el tràmit de sol·licitud de bestretes, detallant la documentació necessària i la via de sol·licitud.
  • Resolució TER/2134/2024: Aquesta resolució afecta els programes d’Edificis, Habitatges i el Llibre de l’Edifici i/o Projecte Tècnic. També amplia els terminis i clarifica els tràmits de sol·licitud de bestretes per al programa 3, així com els tràmits de sol·licitud condicionada per als programes 3 i 5.

RECORDATORI! S’acosta la finalització del termini de presentació de sol·licituds #NextGeneration

RECORDATORI! S'acosta la finalització del termini de presentació de sol·licituds #NextGeneration

Si esteu treballant en encàrrecs fora de l’àrea metropolitana de Barcelona, és el moment d’afanyar-se!

El termini per presentar les sol·licituds de la convocatòria d’enguany de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) acaba el 30 de juny.

Aquesta convocatòria és aplicable a tota Catalunya, excloent la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, que es regeixen per les seves pròpies convocatòries.

Per poder formalitzar la sol·licitud d’ajuts (Pas 4) al Programa 1 (Barris) o Programa 3 (Edificis), cal haver completat tota la tramitació prèvia:

  • Pas 1: Tramitació inicial
  • Pas 2: Segona fase de tramitació
  • Pas 3: Obtenció d’informes d’avaluació

La sol·licitud d’ajuts (Pas 4) s’ha de presentar telemàticament a través dels formularis en línia disponibles al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Sinó, et recordem que en cas que consideris que no comptes amb el temps necessari per a presentar tota la documentació abans del termini, enguany tens la possibilitat de presentar el teu edifici únicament amb la memòria justificativa pel Programa 1 (Barris) condicionat o Programa 3 (Edificis) condicionat.

L’Agència de l’Habitatge ha informat que està treballant en la continuïtat del programa per al segon semestre del 2024. Us mantindrem informats tan aviat com es publiqui la nova convocatòria #NextGeneration o la pròrroga de l’actual per al pròxim any.

La data s’apropa!

Cartells durant l’execució de les obres de rehabilitació per a la comunicació i publicitat dels Fons Next Generation

Cartells durant l'execució de les obres de rehabilitació per a la comunicació i publicitat dels Fons Next Generation

Tots els beneficiaris dels fons de la Unió Europea tenen el deure de reconèixer l’origen del finançament i garantir-ne la visibilitat

Les subvencions dels programes de rehabilitació residencial recollits en el Reial decret 853/2021 requereixen la seva publicitat a les obres de rehabilitació dels edificis. Així, els beneficiaris dels ajuts dels Fons Next Generation han de complir amb els principis de visibilitat, ús de l’emblema, transparència i publicitat de la Unió Europea.

Això implica col·locar cartells durant l’execució de les obres. Aquesta mesura afecta els projectes que reben ajuts dels programes 1 (Barri), 3 (Edifici) i 4 (Habitatge).

En el següent document trobareu tota la informació sobre com han de ser aquests cartells segons el tipus de beneficiari i programa de finançament:

Accions de comunicació per a les obres de rehabilitació residencial del programes de subvenció del Reial Decret 853/2021, del pla de recuperació, transformació i resiliència

Gràcies per fer de Construmat un espai de trobada únic!

Gràcies per fer de Construmat un espai de trobada únic!

Més de 1.300 persones van passar per l’estand del Cateb i OTR a Construmat per a veure les sessions i jornades #NextGeneration amb els nostres tècnics de la comunitat OTR i conèixer noves eines com el Llibre de l’Edifici Digital, Ecatècnia, ConstruDOC o el Test Radó; per descobrir les solucions innovadores de referents com Sodeca, Daikin, Rockwool, Technal, Kerakoll, Camprubí, Banc Sabadell, Louvelia i Eoszenit energy. I també per trobar-se amb companys i companyes.

La cambra termogràfica. Una gran eina per a diagnosticar l’estat de l’edifici abans de la seva rehabilitació

La càmera termogràfica. Una gran eina per a diagnosticar l'estat de l'edifici abans de la seva rehabilitació

L’enginyeria de camp, com a complement als treballs en l’oficina tècnica, ajuda a tenir una visió global dels projectes i garanteix la correcta instal·lació d’aquests

S’utilitzen diverses eines per al treball de camp, entre elles les cambres termogràfiques, que poden transformar l’energia radiada en informació sobre la temperatura d’aquests elements. De fet s’han posat de d’actualitat per la seva capacitat per a mesurar la temperatura corporal en accessos a infraestructures com a aeroports o estacions de tren.

La termografia és un procediment que s’empra per a obtenir informació sobre la temperatura d’un objecte a distància sense emprar el contacte físic amb aquest, mitjançant la captació de la radiació infraroja de l’espectre electromagnètic. Aplicada a l’arquitectura i en la construcció té moltes utilitats ja que és capaç de donar una informació gràfica de gran valor en detectar problemes en el comportament tèrmic dels sistemes constructius en els elements de l’envolupant tèrmica i també en els components de les instal·lacions.

Aquesta eina ofereix informació del correcte aïllament de l’envolupant de l’edifici i l’eliminació de tots els ponts tèrmics. D’aquesta manera permet als tècnics avaluar l’estalvi energètic que es produeix entre l’abans i el després d’una rehabilitació amb aïllament tèrmic d’un edifici.

La cambra termogràfica té l’avantatge que és un procediment no destructiu que aporta dades (patrons, comportaments i anomalies tèrmiques) que se sumen a una altra informació obtinguda en el treball de camp aglutinant dades sobre l’edifici i les possibles patologies. El procediment a més permet una avaluació en temps real el que aporta dades en qualsevol moment i amb diferents condicions climatològiques.

La detecció precoç de problemes en el comportament tèrmic de l’envolupant permetrà dissenyar un projecte a mesura de les necessitats i actuar en conseqüència dels problemes localitzats (fugides d’aire, estat dels ponts tèrmics, humitats, pèrdues de calor excessives…).
Tècnics acreditats i cambres professionals; la millor garantia per a un diagnòstic adequat.

Perquè l’eina sigui fiable i llanci dades correctes, ha de ser utilitzada per un professional que manegi adequadament tant la cambra com el programari. Si no s’utilitza correctament pot arribar a oferir un diagnòstic incorrecte o parcial.

El coneixement i l’experiència en l’ús de la termografia en l’estudi d’edificis per a la seva posterior rehabilitació és indispensable i oferirà un diagnòstic objectiu i realment vàlid. Per a la lectura de les dades és també ineludible tenir coneixements tècnics de termodinàmica. És per això, que els projectistes deuen sempre secundar-se en professionals acreditats que comptin amb cambres professionals i l’experiència necessària.

Altres eines per a realitzar un correcte i complet diagnòstic de l’edifici abans de la rehabilitació i poder oferir la millor solució, les càmeres termogràfiques són una gran eina, però existeixen unes altres que oferiran al projectista una visió integral. Per exemple, Louvelia utilitza, a més de la termografia, mesuraments amb escàner 3D capaç de realitzar un mesurament mil·limètric de la façana, facilitant d’aquesta manera el treball dels arquitectes en les fases inicials de la definició del projecte, estalviant temps, evitant imprecisions i reduint cost de bastimentada. A més d’aquestes eines, es poden realitzar assajos pull out o d’extracció o altres proves són la millor garantia perquè l’arquitecte pugui desenvolupar el millor projecte.

Ja pots consultar la nostra programació a la fira Construmat 2024

Ja pots consultar la nostra programació a la fira CONSTRUMAT 2024

L’Oficina Tècnica de Rehabilitació de l’Arquitectura Tècnica estarà present a la Fira Construmat, els dies 21, 22 i 23 de maig. Reserva’t l’agenda!

Aquest any, la rehabilitació energètica és el tema principal. Durant tres dies, es duran a terme conferències i exposicions centrades en aquest àmbit. Aquest espai ofereix l’oportunitat de conèixer solucions constructives, procediments innovadors i aplicacions de sostenibilitat en la rehabilitació energètica.

L’Oficina Tècnica de Rehabilitació de l’Arquitectura Tècnica estarà disponible en persona del 21 al 23 de maig a l’estand de l’Arquitectura Tècnica de la fira per oferir assistència i respondre qualsevol pregunta de les 9.30h a les 18.00h.

Els esperem en les següents activitats enfocades en la rehabilitació energètica #NextGeneration:

Aprofitem la fira més gran de la construcció per fer un punt de trobada dels tècnics rehabilitadors amb tots els agents del sector.

Construmat 2024 #NextGeneration

Construmat 2024 #NextGeneration

La OTR i el Cateb estem preparant la propera edició de Construmat 2024, que tindrà lloc al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona del 21 al 23 de maig

Com a participats habituals en aquest esdeveniment destacat del sector de la construcció, ens complau confirmar la nostra presència, amb un estand central situat al bell mig del Pavelló 2, Palau P1, Nivell 0, Carrer E, estand 133. Durant aquests tres intensos dies, oferirem una plataforma per a l’intercanvi de coneixements i experiències amb els professionals del sector. Amb un programa de ponències, abordarem temes d’actualitat i proporcionarem informació valuosa per a tots vosaltres.

Properament publicarem les detalls del nostre programa de conferències. Assegureu-vos d’obtenir la vostra entrada gratuïta amb el codi promocional i mitjançant aquest enllaç per a no perdre-us aquest esdeveniment.

Esperem tenir l’oportunitat de connectar amb tu i compartir coneixements i expertesa durant aquesta edició de Construmat. No dubteu a unir-vos a nosaltres per a tres dies emocionants i enriquidors que prometen inspiració i innovació en el sector de la construcció i sobretot en el repte de la rehabilitació.

OTR.cat