Josep Lluís Sala, delegat del Vallès Oriental, en directe a VOTV i Ràdio Granollers

Josep Lluís Sala, delegat del Vallès Oriental, en directe a VOTV i Ràdio Granollers

Vallès Oriental Tv i Ràdio Granollers entrevista Josep Luís Sala Sanguino, delegat del Vallès Oriental, amb motiu de l’exposició reHabilitem i la taula informativa que va tenir lloc ahir, per sensibilitzar la ciutadania dels beneficis de la rehabilitació d’edificis i aprofitar l’oportunitat dels fons europeus #NextGeneration.

Josep Lluís Sala Sanguino ha explicat a Vallès Oriental TV i Ràdio Granollers com ha de fer la ciutadania per no deixar passar l’oportunitat dels fons Next Generation.

En declaracions del delegat, cal rehabilitar “per reduir la factura energètica, millorar el confort i la qualitat de vida dins els habitatges, aprofitar les deduccions fiscals i posar el nostre granet de sorra per prevenir el canvi climàtic.” Sobretot, quan estem parlant d’edificis d’habittages de més de 40 anys sense aïllament i/o amb patologies.

L’Ajuntament de Granollers ha fet molt bona feina injectant recursos econòmics per afavorir que el ciutadà ho vegi (la rehabilitació) com una oportunitat. Destaca també l’experiència del barri del Primer de Maig com a bon exemple de cooperació entre administracions.

L’exposició “ReHabilitem” es pot visitar fins a l’1 de febrer.

Escolta les declaracions de Josep Lluís Sala a Ràdio Granollers.

Veu les declaracions de Josep Lluís Sala a VOTV.

Ajuts per a la substitució de finestres en zones tensionades acústicament a Barcelona

Ajuts per la substitució de finestres en zones tencionades acústicament a barcelona

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis a la ciutat de Barcelona amb la finalitat de millorar el confort acústic en ambient interior d’aquells edificis situats en carrers amb un elevat soroll ambiental tant de dia com de nit.

Aquesta convocatòria entra en vigor al dia següent de la seva publicació al DOGC. Convocatòria no publicada al DOGC encara.

Cal destacar que es regeix per les Bases Reguladores d’ajuts a la Rehabilitació d’Habitatges específiques per a la ciutat de Barcelona aprovades per la Junta General del Consorci en sessió de 21 de desembre de 2020​ i per la normativa general de subvencions, i es concedeixen per concurrència no competitiva.

​Pressupost disponible: 500.000 €

Àmbit d’aplicació: Barcelona

Destinataris: Persones físiques, comunitats de propietaris o d’altres.

Terminis: Del de setembre de 2022 fins al 31 de desembre de 2022 o quan s’esgoti el pressupost disponible.

Els arranjaments que es duran a terme seran els que principalment tinguin la finalitat d’adaptar i/o proporcionar suports en l’entorn de l’envolupant de l’edifici per tal de reduir l’impacte del soroll ambiental. En concret es farà una substitució/adequació del total de finestres de la façana principal sempre que aquesta es trobi en bon estat de conservació. En aquest sentit es demanarà un certificat de solidesa de la façana per garantir que aquesta no necessita intervenció .

Les actuacions han d’estar sotmeses a la legalitat urbanística i paisatgística, al permís d’obres o al règim de comunicació prèvia, i tenir coherència tècnica i constructiva. El permís d’obres, en la modalitat que correspongui d’acord amb el tipus d’actuació a realitzar, haurà de mantenir-se vigent obligatòriament en tot el temps d’execució de les obres.

Les ajudes s’adrecen als veïns i veïnes de:

La quantia de la subvenció serà el menor import entre 3.000€ per habitatge i 30.000€ per edificis fins a 20 habitatges; 40.000€ per edificis d’entre 21 i 40 habitatges i 50.000€ per edificis de més de 40 habitatges​.

En marxa la campanya ‘Rehabilitar es estalviar’ per promoure la rehabilitació entre la ciutadania

'Rehabilitar es estalviar'

En marxa la campanya ‘Rehabilitar es estalviar per promoure la rehabilitació entre la ciutadania

‘Rehabilitar és estalviar’ és el lema de la campanya que impulsen conjuntament el Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i Consell de Col·legis d’Administradors de Finques en el marc dels programes de rehabilitació dels fons europeus Next Generation. Compta amb el suport de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Des d’aquest 19 de setembre i fins a finals d’octubre, la campanya posarà sobre la taula la necessitat de rehabilitar els edificis i els beneficis que la rehabilitació pot tenir per reduir el consum energètic de les llars, així com millorar el confort i benestar de les persones.

Així mateix, també es volen fer visibles les tres Oficines Tècniques de Rehabilitació que gestionen els col·legis professionals i que són el punt d’informació i assessorament perquè la ciutadania pugui, d’una banda, tramitar les subvencions derivades dels fons Next Generation i, de l’altra, contactar amb els professionals que poden fer les actuacions de rehabilitació.

La campanya pretén arribar a milers de famílies a través de falques radiofòniques, publicitat als buscadors d’Internet i a les xarxes socials, així com mitjançant la presència d’anuncis en diversos suports físics de les següents ciutats catalanes: Terrassa, Sabadell, Girona, Tarragona, Lleida, Mataró i Barcelona.

Accedir al web de campanya​

Acte d’inauguració de l’exposició ‘Rehabilitem’ a Terrassa. Taula rodona sobre els fons #NexGeneration

exposició rehabilitem a Terrassa

Acte d'inauguració de l'exposició 'Rehabilitem' a Terrassa. Taula rodona sobre els fons #NexGeneration

Després d’inaugurar-se l’exposició el març passat i romandre fins a finals de maig a la seu de Barcelona del CAATEEB, comença ara la itinerància de l’exposició i s’instal·larà a diferents municipis de la demarcació de Barcelona començant per les noves instal·lacions de l’Oficina de Rehabilitació de Terrassa (Plaça de Ca n’Anglada, 8-12. Terrassa).

Amb aquest motiu us convidem a l’acte d’inauguració de la mateixa que tindrà lloc el proper dia 14 de juny.Com a complement a aquesta exposició s’ha programat pel mateix dia 14 de juny una taula rodona prèvia sobre els fons euopeus Next Generation EU destinats a la rehabilitació energètica d’edificis i habitatges en la que hi participaran per a explicar aquesta convocatòria pública de subvencions i resoldre dubtes sobre la seva tramitació.

Hi participaran:

 • Mercè Codina, cap del Servei de Rehabilitació d’Habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
 • Bernat Navarro, vocal de la delegació del Vallès Occidental del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB)
 • Marta Martínez Tomàs, coordinadora de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
 • Lorenzo Viñas, gerent del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona – Lleida
 • Marta Pradal, tècnica de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona
 • Lídia Guillén, gerent de la Societat Municipal de l’Habitatge de Terrassa

Modera: Sònia Ballester, cap de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona

Més informació i inscripcions:

https://www.diba.cat/es/web/hua/-/acte-d-inauguraci%C3%B3-de-l-exposici%C3%B3-rehabilitem-a-la-seu-de-la-nova-oficina-de-rehabilitaci%C3%B3-de-terrassa

Convocatòria de subvencions del CMH per a la rehabilitació d’edificis i habitages de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

ajudes rehabilitació fons next generation

Convocatòria de subvencions del CMH per a la rehabilitació d’edificis i habitages de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

El consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH) ha anunciat que el proper dilluns 2 de maig obrirà el termini de presentació de sol·licituds per rebre les subvencions dels Fons #NextGeneration per rehabilitar edificis d’habitatges a tots els municipis de l’Àrea Metropolitana de l’Habitatge (exclosa Barcelona ciutat)

La convocatòria del CMH mobilitzarà 100 milions d’euros provinents dels Fons Europeus #NexGeneration per rehabilitar més de 13.600 habitatges fins al 2026.

Per explicar el contingut d’aquesta convocatòria, els seus requisits específics i analitzar com serà el procés de tramitació, hem organitzat una sessió informativa per a proper 6 de maig dirigida a tots els tècnic interessats en gestionar aquestes ajudes i ajudar a les comunitats de veïns en tramitar a aquestes subvencions.

A partir del divendres 29 d’abril, es publicarà al DOGC la convocatòria d’aquestes subvencions, així com els requisits específics que s’hauran de complir. Així que es publiqui, trobaràs en aquest web www.otr.cat tota la informació actualitzada.

Canvi de dates per sol·licitar els ajuts de rehabilitació de Catalunya

ajudes per a la rehabilitació a Catalunya

Canvi de dates per sol·licitar els ajuts de rehabilitació de Catalunya

Es modifiquen els terminis d’obertura de presentació de sol·licituds pels programes de rehabilitació d’edificis, habitatges i llibre de l’edifici (exclosa Barcelona ciutat i àrea metropolitana)

S’ha publicat al DOGC la Resolució DSO/1147/2022, de 20 d’abril, de modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 616994).

Aquesta resolució modifica el termini d’obertura de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes, que inciaran en els següents terminis:

 • Programa 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici: s’iniciarà el 23 de maig de 2022 fins el 31 de desembre de 2022
 • Programa 4 d’ajuts a les actuacions per a la millora de l’eficiència energètica en habitatges: s’iniciarà el 7 de juny de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022
 • Programa 5 d’ajuts per l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació: s’iniciarà el 20 de juny de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022

Aquesta resolució també afegeix el punt 12.4 a l’apartat d’òrgans competents i termini per resoldre, de la resolució DSO 825/2022:

“12.4 En la resolució de concessió de la subvenció s’indicarà la possibilitat que el beneficiari, en cas que s’obtingui finançament per a la realització de les obres o actuacions corresponents a cada programa, pugui cedir-ne el seu dret de cobrament a favor de les entitats financeres creditores del finançament.

Als efectes anteriors, n’hi haurà prou amb que les entitats financeres creditores del finançament notifiquin la cessió a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i en aquesta notificació indiquin el compte en què amb caràcter irrevocable s’han d’abonar els imports corresponents a la subvenció per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, perquè aquesta cessió es tingui per constituïda fins que es rebi confirmació de la cancel·lació del finançament per part de la l’entitat financera creditora corresponent.

En la mateixa resolució de concessió s’indicarà un model administratiu normalitzat amb el qual efectuar aquesta cessió.”

Oberta la convocatòria per demanar les ajudes dels fons #NextGeneration per a rehabilitar edificis i habitatges

fons next generation rehabilitació a catalunya

Oberta la convocatòria per demanar les ajudes dels fons #NextGeneration per a rehabilitar edificis i habitatges

Ja s’ha publicat la convocatòria per accedir a les subvencions per rehabilitar edificis i habitatges a càrrec dels Fons europeus del programa #NextGeneration. Aquests Fons activen 6.820 milions d’euros dedicats a la rehabilitació i millora energètica del parc edificat per reactivar i transformar l’economia després de la COVID-19.

El DOGC del 28 de març publica la resolució que obre la convocatòria, que tindrà una vigència inicial d’un any i que permetrà millorar energèticament els parc edificat del nostre país. L’àmbit d’aplicació d’aquesta convocatòria és de tot Catalunya, exclosa Barcelona ciutat i àrea metropolitana.

Aquestes subvencions s’articulen en tres programes vinculats a les actuacions en matèria de rehabilitació.

Els tres programes que s’inclouen en aquesta convocatòria són:

 1. Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació als edificis
 2. Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica d’habitatges
 3. Programa d’ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

Consulta aquí quines són les actuacions que poden rebre subvencions i els terminis per sol·licitar-les.

A banda d’aquestes subvencions el Reial decret llei 19/2021, de  mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) també preveu una línia d’avals per a les obres incloses en aquest pla; una línia de préstec especial que ofereixen diverses entitats financeres per facilitar l’accés al crèdit necessari per realitzar les obres; i deduccions fiscals per a les obres que accedeixin a aquestes ajudes.

Els col·legis catalans de l’arquitectura tècnica hem unit esforços amb l’objectiu d’impulsar la rehabilitació a Catalunya. En aquest web, otr.cat, trobaràs tota la informació que necessites per aprofitar al màxim l’oportunitat Next Generation.

Si ets Arquitecte Tècnic, registra’t i tindràs accés a recursos específics per gestionar els fons #NexGenerationEU, sessions informatives sobre totes les novetats d’aquestes subvencions i formació especialitzada per conèixer les eines i recursos que tens al teu abast per ajudar les comunitats de veïns a renovar els seus edificis energèticament.

Registra’t a www.otr.cat

Drets Socials i els col·legis professionals signen un conveni per impulsar la rehabilitació amb els Fons Next Generation

firma conveni next gereration

Drets Socials i els col·legis professionals signen un conveni per impulsar la rehabilitació amb els Fons Next Generation

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Drets Socials, Jaume Fornt, el president del Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya, Enrique Vendrell, la presidenta del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, Teresa Arnal, el president del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), Celestí Ventura, i la degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Assumpció Puig, van formalitzar el passat 1 de febrer un conveni per a col·laborar en l’impuls i gestió dels ajuts a la rehabilitació del Programa Edificis vinculat als Fons Next Generation.

El conveni s’ha signat com fórmula per vehicular els ajuts que la Unió Europea ha previst perquè els col·legis professionals creïn les Oficines tècniques de rehabilitació i actuïn com a mitjancers entre l’administració de la Generalitat i els usuaris últims dels ajuts.

Drets Socials confia en el paper clau d’acompanyament dels col·legis professionals per impulsar la rehabilitació energètica


L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, considera que el paper dels col·legis professionals, tant tècnics (d’arquitectes i d’arquitectes tècnics) com d’administradors de finques, és clau per assolir els objectius del Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, que regula els programes d’ajuts en matèria de rehabilitació residencial. La rehabilitació energètica està poc instaurada en la mentalitat de
la societat i del ciutadà, i per tant és del tot necessari que hi hagi un impuls des dels professionals esmentats, en la cerca i el convenciment de les comunitats de propietaris.

Per aquesta tasca d’informació, difusió, gestió i acompanyament que faran, els col·legis professionals rebran una contraprestació econòmica de 330 euros per habitatge rehabilitat que es distribuirà entre els professionals que hagin participat, de manera proporcional a la càrrega de treball, tal i com es detalla en el conveni.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha establert que els col·legis rebin una bestreta de 1.982.500 d’euros, a càrrec del pressupost de l’Agència, per tal que puguin iniciar aquesta prestació de serveis de manera àgil i immediata. Les bestretes es desglossen de la manera següent:

 • 762.500 euros per al Consell de Col·legis d’Administradors de Finques (a través del CAFBL),distribuïts en les anualitats 2021-2022-2023, a raó de 254.166,66 euros cadascuna.
 • 762.500 euros per al Consell de Col·legis d’Administradors de Finques (a través del CAFBL),distribuïts en les anualitats 2021-2022-2023, a raó de 254.166,66 euros cadascuna.
 • 610.000 euros per al Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya (a través del CAATEEB), distribuïts en les anualitats 2021-2022-2023, a raó de 203.333,33 euros cadascuna.
 • 610.000 euros per al COAC, distribuïts en les anualitats 2021-2022-2023, a raó de 203.333,33 euros cadascuna.

La voluntat d’aquest conveni és que els col·legis professionals ajudin les comunitats de propietaris, a cost zero, en la gestió de la sol·licitud de subvenció i en tot el referent a la documentació necessària per al seu tràmit per tal que es puguin beneficiar de les subvencions el major nombre d’edificis possible.

Fomentar la cultura de la rehabilitació i el manteniment

cultura rehabilitacio catalunya

Fomentar la cultura de la rehabilitació i el manteniment

Rehabilitar no consisteix només en mantenir i conservar adequadament el nostre teixit urbà i arquitectònic, sinó que permet millorar l’eficiència i la qualitat de vida dels ciutadans i regenerar la imatge, la convivència i la cohesió social dels barris, de pobles i ciutats, facilitant la generació de llocs de treball de proximitat i l’accés a un habitatge digne, els grans reptes que té el nostre país per als propers anys.

Però, com podem activar la cultura de rehabilitació a casa nostra? Quines barreres cal eliminar? Quin paper poden jugar els col·legis professionals? Quin és el paper fonamental dels tècnics?

La periodista Cristina Puig parla amb Celestí Ventura, President Executiu del Consell d’Arquitectes Tècnics de Catalunya i Assumpció Puig, Degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i reflexionen sobre tots aquests interregonants en aquest vídeo

Aquest tall forma part de ‘Missió Rehabilita, un programa televisiu sobre els beneficis individuals i col·lectius de la rehabilitació. Presentat per Cristina Puig, periodista deTv3, i amb la intervenció d’altres cares famoses com ara Francesc Mauri, Lídia Heredia, i Tian Riba, que ens expliquen els beneficis concrets d’intervencions realitzades en diferents edificis i espais.

Pots veure el programa sencer en aquest video a Youtube:

Quins avantatges econòmics tindrà la rehabilitació energètica?

Quins avantatges econòmics tindrà la rehabilitació energètica?

Les subvencions dels fons ‘Next Generation’ poden ser un revulsiu per a la rehabilitació energètica d’edificis. Aquestes ajudes preveuen la mobilització a Espanya de 6.820 milions d’euros dedicats a la rehabilitació i millora energètica del parc edificat. Aquests diners ajudaran a transformar els edificis i habitatges de les nostres ciutats per fer-los més eficients i sostenibles.


Però caldrà posar d’acord els veïns de cada comunitat, que hauran de pagar derrames mensuals d’entre 60 i 90 euros, un cop descomptat el 30% o més dels ajuts.

El programa ‘Valor Afegit’ de TV3 analitza els avantatges econòmics i el finançament que tindran aquestes obres.

 OTR.cat