subvencions

Convocatories i Documents de suport

A tot Catalunya, tant les quanties com les actuacions protegibles venen definits pel RD 853/2021 del 5 d’octubre de 2021.

A Catalunya, segons l’àmbit territorial, hauràs d’acollir-te a una de les següents convocatòries:

CIUTAT DE BARCELONA

Anunciada al DOGC el 27 de juny de 2022 per a sol·licituds d’ajuts per a Barcelona ciutat.

Anunci al BOPB de l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds el 25 de maig de 2023 per a la concessió d’ajuts en matèria de rehabilitació residencial, entrant en vigor a partir de la seva publicació al DOGC del 13 de juny de 2023.

L’obertura d’admissió de sol·licitud es va iniciar el 28 de juny de 2022 per a tots els programes previstos.

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Es va anunciar al BOPB la convocatòria el 29 d’abril de 2022 per a sol·licituds d’ajuts a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Anunci de la modificació de la convocatòria el 28 de juliol de 2022 per a la concessió d’ajuts en matèria de rehabilitació residencial.

L’obertura d’admissió de sol·licituds es va iniciar el 2 de maig de 2022 per a tots els programes previstos.

 

 

 

RESTA DE TERRITORI CATALÀ

PROGRAMA EDIFICIS:

La resolució DSO 825/2022 publicada al DOGC de 28 de març de 2022 obre la convocatòria per a la sol·licitud d’ajuts a tot Catalunya, excepte Barcelona i àrea metropolitana.

Primera modificació, resolució DSO/1147/2022 de 20 d’abril, modifica la data d’inici de presentació de sol·licituds, i es modifica el punt 12.4 referent a la cessió del cobrament dels ajuts.

Segona modificació, resolució TER/4042/2022, de 19 de desembre, modifica la dotació pressupostària de la convocatòria i distribució econòmica entre programes.

Tercera modificació, resolució TER/1598/2023 de 5 de maig, modifica els càrrecs sobre els quals recau la instrucció de la convocatòria dins dels serveis de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Quarta modificació, resolució TER/3404/2023 de 3 d’octubre, per la que s’obre la possibilitat de realitzar una sol·licitud condicionada dels programes 3 i 5 i es detalla el “conflicte d’interès” (DACI)

Cinquena modificació, resolució TER/4022/2023 de 27 de novembre, modifica la dotació pressupostària, el termini de presentació de sol·licituds, regula la possibilitat de tramitar bestretes i especifica la compatibilitats entre programes

Sisena modificació, resolució TER/2134/2024 de 6 de juny, modifica el termini de presentació de sol·licituds  i clarifica els tràmits de sol·licitud de bestretes per al programa 3, així com els tràmits de sol·licitud condicionada per als programes 3 i 5.

La apertura d’admissió de sol·licituds es va iniciar, segons el programa:

 • Programa 3 – Relatiu a les actuacions de rehabilitació d’edificis / 23 de maig de 2022
 • Programa 4 – Relatiu a les actuacions de millora energètica en habitatges / 7 de juny de 2022
 • Programa 5 – Relatiu a la redacció de llibres de l’edifici i projectes / 20 de juny de 2022
 

PROGRAMA BARRIS:

La resolució TER/1995/2023, del 2 de juny, obre la convocatòria per a la sol·licitud d’ajuts a tot Catalunya, excepte Barcelona i la seva àrea metropolitana, per a la selecció de propostes d’actuacions en Entorns Residencials de Rehabilitació Programada per al finançament del Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.

Primera modificació, resolució TER/4299/2023 de 18 de desembre, modifica la dotació pressupostària, el termini de presentació de sol·licituds i regula la possibilitat de tramitar bestretes.

Segona modificació, resolució TER/2133/2024 de 6 de juny, modifica la dotació pressupostària, el termini de presentació de sol·licituds i regula la possibilitat de tramitar bestretes.

La apertura d’admissió de sol·licituds es va iniciar:

 • Programa 1 – Relatiu a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri / 15  de juny de 2023

AJUTS PER A ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

MUNICIPIS DE REPTE DEMOGRÀFIC

 • Real Decreto 1178/2023, de 27 de diciembre, por el que se modifica la normativa reguladora y se adaptan al marco europeo de ayudas de Estado determinados programas de ayudas de rehabilitación energética y energías renovables del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Bases reguladores, publicadas al BOE del 4 de agost de 2021.
 • Resolució ACC/3744/2023, de 25 d’octubre, per la qual s’amplia la dotació pressupostària dels ajuts convocats mitjançant la Resolució ACC/344/2022, de 16 de febrer, per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic.
 • Resolució d’IDAE de 24 de noviembre de 2022 relativa a l’ampliació de pressupost en 5,7M€.
 • Convocatòria dels ajuts Resolució ACC/344/2022.
 • Resolució ACC/1806/2023, de 19 de maig, per la qual s’amplia la dotació pressupostària dels ajuts convocats mitjançant la Resolució ACC/344/2022, de 16 de febrer, per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic.
 • Resolució ACC/1054/2022, d’11 d’abril, per la qual es modifica la Resolució ACC/344/2022, de 16 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic.
 • Més informació aquí.

AJUTS NEXT GENERATION PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÉTICA D’ESTABLIMENTS TURÍSTICS

TOT EL TERRITORI CATALÀ

A tot Catalunya, tant les quanties com les actuacions protegibles venen definits pel RD 853/2021 del 5 d’octubre de 2021.

A Catalunya, segons l’àmbit hauràs d’acollir-te a una de les següents convocatòries:

 

CIUTAT DE BARCELONA

Anunciada al DOGC el 27 de juny de 2022 per a les sol·licituds d’ajuts per a Barcelona ciutat.

L’obertura d’admissió de sol·licitud es va iniciar el 28 de juny de 2022 per a tots els programes previstos.

 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Es va anunciar al BOPB la convocatòria el 29 d’abril de 2022 per a sol·licituds d’ajuts a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Anunci de la modificació de la convocatòria el 28 de juliol de 2022 per a la concessió d’ajuts en matèria de rehabilitació residencial.

L’obertura d’admissió de sol·licituds es va iniciar el 2 de maig de 2022 per a tots els programes previstos.

 

RESTA DE TERRITORI CATALÀ

 

PROGRAMA EDIFICIS:

La resolució DSO 825/2022 publicada al DOGC de 28 de març de 2022 obre la convocatòria per a la sol·licitud d’ajuts a tot Catalunya, excepte Barcelona i àrea metropolitana.

Primera modificació, resolució DSO/1147/2022 de 20 d’abril, modifica la data d’inici de presentació de sol·licituds, i es modifica el punt 12.4 referent a la cessió del cobrament dels ajuts.

Segona modificació, resolució TER/4042/2022, de 19 de desembre, modifica la dotació pressupostària de la convocatòria i distribució econòmica entre programes.

Tercera modificació, resolució TER/1598/2023 de 5 de maig, modifica els càrrecs sobre els quals recau la instrucció de la convocatòria dins dels serveis de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Quarta modificació, resolució TER/3404/2023 de 3 d’octubre, per la que s’obre la possibilitat de realitzar una sol·licitud condicionada dels programes 3 i 5 i es detalla el “conflicte d’interès” (DACI)

Cinquena modificació, resolució TER/4022/2023 de 27 de novembre, modifica la dotació pressupostària, el termini de presentació de sol·licituds, regula la possibilitat de tramitar bestretes i especifica la compatibilitats entre programes

Sisena modificació, resolució TER/2134/2024 de 6 de juny, modifica el termini de presentació de sol·licituds  i clarifica els tràmits de sol·licitud de bestretes per al programa 3, així com els tràmits de sol·licitud condicionada per als programes 3 i 5.

La apertura d’admissió de sol·licituds es va iniciar, segons el programa:

  • Programa 3 – Relatiu a les actuacions de rehabilitació d’edificis / 23 de maig de 2022
  • Programa 4 – Relatiu a les actuacions de millora energètica en habitatges / 7 de juny de 2022
  • Programa 5 – Relatiu a la redacció de llibres de l’edifici i projectes / 20 de juny de 2022

 

PROGRAMA BARRIS:

La resolució TER/1995/2023, del 2 de juny, obre la convocatòria per a la sol·licitud d’ajuts a tot Catalunya, excepte Barcelona i la seva àrea metropolitana, per a la selecció de propostes d’actuacions en Entorns Residencials de Rehabilitació Programada per al finançament del Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.

Primera modificació, resolució TER/4299/2023 de 18 de desembre, modifica la dotació pressupostària, el termini de presentació de sol·licituds i regula la possibilitat de tramitar bestretes.

Segona modificació, resolució TER/2133/2024 de 6 de juny, modifica la dotació pressupostària, el termini de presentació de sol·licituds i regula la possibilitat de tramitar bestretes.

La apertura d’admissió de sol·licituds es va iniciar:

 • Programa 1 – Relatiu a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri / 15  de juny de 2023

AJUTS PER A INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM I EMMAGATZEMATGE AMB FONTS DE ENERGIA RENOVABLE

TOT EL TERRITORI CATALÀ

 

AJUTS A LE ENERGIES RENOVABLES TÈRMIQUES

TOT EL TERRITORI CATALÀ

 • Convocatòria, publicada al DOGC de l’1 d’agost de 2022.
 • Bases reguladores, publicadas al BOE de 21 de desembre de 2021.

AJUTS PER A ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

MUNICIPIS DE REPTE DEMOGRÀFIC

AJUTS PER A INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA EN EDIFICIS PER VEHICLE ELÈCTRIC

TOT EL TERRITORI CATALÀ

AJUTS PER OBRES D’ACCESIBILITAT EN HABITATGES PER A PERSONES GRANS

TOT EL TERRITORI CATALÀ, EXCLOENT LA CIUTAT DE BARCELONA

OTR.cat