subvencions

Convocatories i Documents de suport

A tot Catalunya, tant les quanties com les actuacions protegibles venen definits pel RD 853/2021 del 5 d’octubre de 2021. A Catalunya, segons l’àmbit territorial, hauràs d’acollir-te a una de les següents convocatòries:

CIUTAT DE BARCELONA

Anunciada al DOGC el 27 de juny de 2022 per a sol·licituds d’ajuts per a Barcelona ciutat. L’obertura d’admissió de sol·licitud es va iniciar el 28 de juny de 2022 per a tots els programes previstos.

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Es va anunciar al BOPB la convocatòria el 29 d’abril de 2022 per a sol·licituds d’ajuts a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Anunci de la modificació de la convocatòria el 28 de juliol de 2022 per a la concessió d’ajuts en matèria de rehabilitació residencial. L’obertura d’admissió de sol·licituds es va iniciar el 2 de maig de 2022 per a tots els programes previstos.

RESTA DE TERRITORI CATALÀ

La resolució DSO 825/2022 publicada al DOGC de 28 de març de 2022 obre la convocatòria per a la sol·licitud d’ajuts a tot Catalunya, excepte Barcelona i àrea metropolitana. La resolució DSO/1147/2022 de 20 d’abril de 2022 modifica la data d’inici de presentació de sol·licituds, i es modifica el punt 12.4 referent a la cessió del cobrament dels ajuts. La apertura d’admissió de sol·licituds es va iniciar, segons el programa:
  • Programa 3 – Relatiu a les actuacions de rehabilitació d’edificis / 23 de maig de 2022
  • Programa 4 – Relatiu a les actuacions de millora energètica en habitatges / 7 de juny de 2022
  • Programa 5 – Relatiu a la redacció de llibres de l’edifici i projectes / 20 de juny de 2022

AJUTS PER OBRES D’ACCESIBILITAT EN HABITATGES PER A PERSONES GRANS

TOT EL TERRITORI CATALÀ, EXCLOENT LA CIUTAT DE BARCELONA

A tot Catalunya, tant les quanties com les actuacions protegibles venen definits pel RD 853/2021 del 5 d’octubre de 2021.

A Catalunya, segons l’àmbit hauràs d’acollir-te a una de les següents convocatòries:

CIUTAT DE BARCELONA

Anunciada al DOGC el 27 de juny de 2022 per ffa sol·licituds d’ajuts per a Barcelona ciutat.

L’obertura d’admissió de sol·licitud es va iniciar el 28 de juny de 2022 per a tots els programes previstos.

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Es va anunciar al BOPB la convocatòria el 29 d’abril de 2022 per a sol·licituds d’ajuts a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Anunci de la modificació de la convocatòria el 28 de juliol de 2022 per a la concessió d’ajuts en matèria de rehabilitació residencial.

L’obertura d’admissió de sol·licituds es va iniciar el 2 de maig de 2022 per a tots els programes previstos.

RESTA DE TERRITORI CATALÀ

La resolució DSO 825/2022 publicada al DOGC de 28 de març de 2022 obre la convocatòria per a la sol·licitud d’ajuts a tot Catalunya, excepte Barcelona i àrea metropolitana.

La resolució DSO/1147/2022 de 20 d’abril de 2022 modifica la data d’inici de presentació de sol·licituds, i es modifica el punt 12.4 referent a la cessió del cobrament dels ajuts.

La apertura d’admissió de sol·licituds es va iniciar, segons el programa:

  • Programa 3 – Relatiu a les actuacions de rehabilitació d’edificis / 23 de maig de 2022
  • Programa 4 – Relatiu a les actuacions de millora energètica en habitatges / 7 de juny de 2022
  • Programa 5 – Relatiu a la redacció de llibres de l’edifici i projectes / 20 de juny de 2022

AJUTS PER A INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM I EMMAGATZEMATGE AMB FONTS DE ENERGIA RENOVABLE

TOT EL TERRITORI CATALÀ

 

AJUTS A LE ENERGIES RENOVABLES TÈRMIQUES

TOT EL TERRITORI CATALÀ

  • Convocatòria, publicada al DOGC de l’1 d’agost de 2022.
  • Bases reguladores, publicadas al BOE de 21 de desembre de 2021.

AJUTS PER A ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

MUNICIPIS DE REPTE DEMOGRÀFIC

AJUTS PER A INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA EN EDIFICIS PER VEHICLE ELÈCTRIC

TOT EL TERRITORI CATALÀ

OTR.cat