El 30 de setembre d’enguany finalitzat el termini per realitzar la sol·licitud condicionada del programa 1 Barris a l’àmbit territorial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

El 30 de setembre d’enguany finalitzat el termini per realitzar la sol·licitud condicionada del programa 1 Barris a l’àmbit territorial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Si estàs treballant per rehabilitar un edifici dins del programa Barris, recorda que el 30 de setembre es el últim dia per presentar la sol·licitud condicionada amb la corresponent memòria justificativa

En primer lloc, assegura’t que l’edifici pertany a l’àmbit geogràfic corresponent, en aquest visor ERRP.

Per poder presentar aquesta sol·licitud condicionada, caldrà disposar de certificat digital i caldrà fer-ho telemàticament mitjançant aquest enllaç.

En primer lloc introdueix a la plataforma el ID Tràmit de la sol·licitud del certificat d’aptitud de la ITE de l’edifici o el Número d’expedient del Certificat d’Aptitud de l’edifici. Per tant, recordeu que es indispensable que l’edifici tingui la ITE realitzada i el certificat d’aptitud sol·licitat.

Un cop omplertes les dades que sol·liciten, et demanaran que aportis la següent documentació:

 • Memòria tècnica justificativa de l’actuació.
 • Reportatge fotogràfic a color de les zones afectades per les actuacions.
 • El pressupost de la memòria degudament desglossat, els honoraris professionals i altra despesa susceptible a ser protegible.
 • Si s’escau, Document acreditatiu del tipus de qualificació, el motiu de la protecció i l’element de protecció. (BCIL/BCIN)
 • Si s’escau, Certificat municipal que acrediti la subvenció municipal complementaria i l’import corresponent.
 • RE-1209 – Model normalitzat 
 • RE-1231 – Model normalitzat

Realitzada aquesta sol·licitud, en el termini d’un mes, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya notificarà una Resolució Condicionada, a partir de la qual disposareu de 3 mesos per realitzar la Declaració Responsable dels requisits tècnics i la idoneitat tècnica i administrativa corresponent als col·legis professionals, aportant la documentació complerta de l’expedient.

Trobaràs tota la informació a aquest enllaç de la Generalitat de Catalunya i a la RESOLUCIÓ TER/1995/2023, de 2 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per al Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.

Aprofitant els Fons Europeus Next Generation per a la Rehabilitació Energètica: Assolint els Objectius 2030 i 2050 

Aprofitant els Fons Europeus Next Generation per a la Rehabilitació Energètica: Assolint els Objectius 2030 i 2050

L’objectiu és clar: fer que els arquitectes tècnics apuntin cap a la rehabilitació energètica mitjançant els Fons Europeus Next Generation. Tot això amb la vista posada als objectius del 2030 i el 2050 establerts per Europa en matèria de sostenibilitat

Rumb cap al 2030 i el 2050 a Europa 

Mirem al futur: l’objectiu per al 2030 és una reducció del 55% en les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i a llarg termini, arribar a una reducció del 80% per al 2050. 

L’any 2021 va veure l’aprovació de la Llei Europea del Clima, establint la meta de neutralitat climàtica per a la UE el 2050. Cada Estat membre ha estat requerit a dissenyar estratègies i plans d’adaptació davant el canvi climàtic, com a part d’aquesta llei. 

Desxifrant els Objectius 2021-2030 

Els objectius per al 2030 es van traçar inicialment a les Conclusions del Consell Europeu de 2014. Però més endavant, a la reunió del desembre de 2020, es va elevar l’ambició. El “Marc de Polítiques d’Energia i Canvi Climàtic 2021-2030” busca: 

 • Reduir les emissions un 55% en comparació amb 1990. 
 • Promoure un 32% d’energies renovables en el consum energètic. 
 • Millorar l’eficiència energètica en un 32,5%. 
 • Assolir un 15% d’interconnexions elèctriques el 2030. 

Horitzó 2050: Neutralitat Climàtica 

Ja el 2011, la Comissió Europea va traçar una ruta cap a una economia de baix carboni per al 2050, amb la meta de reduir les emissions en un 80% respecte als nivells de 1990. Les comunicacions del 2018 i 2020 estableixen el marc per aconseguir aquest objectiu. 

Fons Next Generation i la OTR: Oportunitats Importants 

El Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR) forma la base dels Fons Europeus Next Generation, amb 140.000 milions d’euros, incloent 72.700 milions com a fons perdut. Això vol accelerar la transició ecològica, la digitalització, l’educació i la protecció social. Un total de 3.420 milions d’euros estan reservats per a la renovació eficient d’habitatges, edificis i barris, amb 480 milions destinats a Catalunya. 

Un Paper Fonamental: Les Oficines Tècniques de Rehabilitació 

Les Oficines Tècniques de Rehabilitació tenen un rol crucial en impulsar la rehabilitació energètica dels edificis i ajudar a assolir els objectius de la UE. 

És el Moment d’Actuar! 

És l’oportunitat per unir forces amb la rehabilitació energètica. Els Fons Next Generation ofereixen la plataforma per aconseguir aquests objectius i contribuir a un futur sostenible. Anima’t a ser part d’aquest canvi i aprofitar els Fons #NextGeneration! 

Nous serveis exclusius per als members registrats a l’OTR.cat #NextGeneration

Nous serveis exclusius per als membres registrats a l'OTR.cat #NextGeneration

Amb la participació de diverses empreses amb solucions innovadores, l’OTR ofereix nous recursos pràctics per facilitar i potenciar l’execució dels teus projectes #NextGeneration

Per reforçar la millora energètica del nostre parc d’edificis, l’OTR de l’Arquitectura Tècnica, ha establert una col·laboració estratègica amb empreses líders en el sector de la rehabilitació. Aquesta aliança té com a objectiu fer arribar als arquitectes tècnics, registrats en l’OTR, els millors continguts que han elaborat aquestes empreses per a impulsar de manera significativa les Subvencions Europees #NextGeneration, d’aquesta forma actuar com una comunitat més integrada i professionalitzada per a accelerar la rehabilitació d’edificis i habitatges amb solucions innovadores.

D’aquesta manera, l’OTR estableix una estreta relació amb diverses empreses que comparteixen la seva mateixa visió sobre la construcció sostenible i la necessitat de millorar l’eficiència energètica de l’actual parc d’habitatges al nostre país. Una de les iniciatives rellevants en aquest nou enfocament és la introducció d’en la web d’un nou apartat que s’anomena T’AJUDEM. Una plataforma col·laborativa dissenyada específicament per generar sinergies i interconnexions entre els agents involucrats en la millora energètica i la comunitat de tècnics OTR #NextGeneration. Trobareu “T’AJUDEM” al lloc web de l’OTR, que ofereix un espai essencial on arquitectes tècnics rehabilitadors i professionals tècnics de les empreses poden col·laborar, intercanviar coneixements i reforçar el seu impacte en la millora sostenible.

Per portar a terme diverses empreses ja han decidit col·laborar, aportant una àmplia gamma de productes i serveis especialitzats per donar suport a l’OTR. Des de solucions constructives d’avantguarda fins a sistemes innovadors de finançament i gestió de projectes. Aquestes empreses estan compromeses a obrir camí cap a un futur de construcció més sostenible i eficient.

Les primeres empreses col·laboradores que han decidit col·laborar amb l’OTR són:

L’OTR i els seus col·laboradors estan units per un compromís compartit d’impulsar un canvi positiu en el sector de la rehabilitació energètica. En aquesta col·laboració, la feina ben feta, la qualitat i la màxima professionalitat sorgeixen com a pilars fonamentals. Amb T’AJUDEM com a epicentre d’aquesta sinergia, el futur de la millora energètica a Catalunya promet brillar amb força per als arquitectes tècnics.

S’ha posat en funcionament l’eina ESPREH Web amb l’objectiu de simplificar i millorar el procés de predimensionament energètic per a la rehabilitació d’edificis residencials #NextGeneration

S'ha posat en funcionament l'eina ESPREH Web amb l'objectiu de simplificar i millorar el procés de predimensionament energètic per a la rehabilitació d'edificis residencials

L’eina ESPREH Web té com a finalitat principal facilitar el predimensionament dels paràmetres clau per a la rehabilitació energètica, simplificant així l’anàlisi del compliment dels requisits energètics requerits per optar a les subvencions. Aquesta nova versió en línia substitueix la seva predecessora i té com a objectiu central ajudar en l’avaluació del compliment dels requisits energètics necessaris per accedir als fons europeus #NextGeneration

Es tracta d’una aplicació web que no requereix cap descàrrega, ja que es pot utilitzar en línia. A més, es troba interconnectada amb diverses bases de dades, com el cadastre, per proporcionar als professionals de l’arquitectura tècnica les eines necessàries per realitzar anàlisis previs i guiar els seus clients en el procés de rehabilitació energètica.

Els professionals tècnics podran dur a terme l’avaluació de diversos escenaris de rehabilitació en funció de les característiques constructives de l’edifici en qüestió. Aquesta eina proporcionarà resultats aproximats sobre la possible reducció de la demanda energètica i el consum d’energia primària no renovable. Aquests resultats són essencials per determinar la viabilitat de l’acció de rehabilitació i, en conseqüència, l’accés als fons europeus. També s’inclou una primera estimació dels costos basada en els preus del Banc Bedec, la qual permetrà als professionals avaluar tant la factibilitat tècnica com la viabilitat econòmica dels diferents escenaris.

A través d’aquesta eina, els professionals de l’arquitectura tècnica disposaran d’una ajuda valuosa per aconsellar els propietaris sobre les millors opcions des d’un punt de vista tècnic i econòmic en el procés de prendre decisions per a la rehabilitació, tot considerant els requisits del #NextGeneration.

La plataforma també ofereix recursos addicionals per facilitar-ne l’ús, com un manual d’usuari explicatiu que es pot trobar a l’enllaç següent: Manual de suport. A més, es proporciona un tutorial pràctic (disponible aquí) que guia a través d’un exemple d’ús real. Per accedir a aquests recursos, només cal registrar-se com a usuari al lloc web de l’ITeC. Cal recordar que l’ús d’aquesta eina és gratuït.

Per a accedir a més informació i començar a utilitzar l’eina ESPREH web, visita el següent enllaç.

Fons #NextGeneration per a la rehabilitació de barris de Barcelona (Programa 1)

Fons #NextGeneration per a la rehabilitació de barris de Barcelona (Programa 1)

Oberta la convocatòria per a rehabilitar els barris de Trinitat Vella, la Pau, Congrés-Indians, Canyelles, Can Peguera i Besòs-Maresme

L’objecte d’aquesta convocatòria és finançar projectes d’eficiència energètica per actuacions a nivell de barri de Barcelona ciutat, per la millora d’eficiència energètica en edificis d’ús predominant residencial i per l’elaboració del llibre de l’edifici i la redacció de projectes de rehabilitació d’aquests barris.

S’estableix una oficina de gestió centralitzada dels àmbits d’actuació de regeneració urbana: l’Oficina de Regeneració. Els àmbits d’actuació de regeneració a nivell barris són els següents:

 • Àmbit d’aplicació: Trinitat Vella, la Pau, Congrés-Indians, Canyelles, Can Peguera i Besòs-Maresme, de la ciutat de Barcelona.
 • Tipologia edificis: Tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar. Així com habitatges.
 • Terminis: Del 28 de juny de 2022 fins al 30 de juny de 2026 o quan s’esgoti el pressupost disponible.
 • Pressupost disponible: Consultar la convocatòria del barri
 • Requisits:
  • Actuacions iniciades a partir de l’1 de febrer del 2020.
  • Complir amb el principi DNSH: no causar perjudici significatiu al medi ambient al llarg de les fases, i utilitzar solucions constructives coherents amb els característiques arquitectòniques de l’edifici i del seu entorn.
 • Pla de barris: La ORM també gestiona de forma centralitzada els àmbits d’actuació del Pla de Barris l’enllaç, dins de la convocatòria d’Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP). Al Pla de Barris s’inclouen els següents barris:
  • Ciutat Vella: El Gòtic Sud, El Raval.
  • Sants-Montjuïc: El Poblesec, La Marina del Prat Vermell, La Marina de Port.
  • Horta-Guinardó: Sant Genís dels Agudells, La Teixonera, El Carmel, Can Baró.
  • Nou Barris: La Trinitat Nova, Ciutat Meridiana, Torre Baró, La Vallbona, Les Roquetes, El Turó de la Peira, Verdun, La Prosperitat.
  • Sant Andreu: El Bon Pastor, Baró de Viver, La Trinitat Vella (excepte l’àmbit de regeneració urbana Trinitat Vella).
  • Sant Martí: La Verneda, La Pau (excepte l’àmbit de regeneració urbana la Pau), El Besòs i el Maresme (excepte l’àmbit de regeneració urbana SO Besos).

Pots trobar més informació aquí.

Manifest per acelerar l’aprobació de l’actualització de la Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis

Manifest per acelerar l'aprobació de l'actualització de la Directiva d'Eficiència Energètica en Edificis

Green Building Council Espanya (GBCe) i representants de la societat civil i del sector de l’edificació, com Ecodes, Conama, Provivenda, Andimat, Saint-Gobain o Rockwool, entre d’altres, redacten un manifest per una urgent i ambiciosa aprovació de la revisió de la Directiva Europea d’Eficiència Energètica dels Edificis

Tenint en compte els futurs escenaris energètics a Catalunya, els reptes i les estratègies per la transició energètica i el compliment dels objectius 2030 i 2050, sorgeix la necessitat d’actualitzar amb urgència la Directiva d’eficiència energètica en edificis (EPBD).

A Espanya, el 51% dels edificis són anteriors a la primera normativa que introdueix uns criteris mínims d’eficiència energètica (NBE-CT-79) i estaran encara en funcionament el 2050; això implica la necessitat de rehabilitar-los energèticament.

Els passats dies 10, 11 i 12 de juliol es va celebrar a Valladolid la Jornada del Consell informal de ministres de Medi Ambient de la Unió Europa i varen discutir temes com el clima i l’energia.

Amb motiu de la reunió informal de ministres europeus d’Energia i Medi ambient, els reclamants han sol·licitat a Europa que la futura normativa “aposti per un entorn construït descarbonitzat, resilient i inclusiu, que no deixi ningú enrere”.

La Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea negocien els instruments clau de la nova EPBD, sent alguns d’aquests els edificis de zero emissions, les normes mínimes d’eficiència energètica (MEPS), el Pla nacional de rehabilitació en edificis, el passaport de la rehabilitació, la reconfiguració i harmonització dels certificats d’eficiència energètica, emissions de carboni en tot el cicle de vida de l’edifici, etc.

Aquesta actualització de la EPBD és imprescindible per donar seguretat i operativitat al desenvolupament sostenible i descarbonitzar el nostre parc immobiliari.

Podeu consultar el Manifest complert i donar suport escanejant en cada codi QR.

Una empenta comercial per a les comunitats de propietaris: vídeo informatiu per engrescar a rehabilitar energèticament amb els fons #NextGeneration

Una empenta comercial per a les comunitats de propietaris: vídeo informatiu per engrescar a rehabilitar energèticament amb els fons #NextGeneration

“Què és rehabilitar energèticament? Quines actuacions puc fer a casa meva? D’on venen aquestes subvencions? Però realment arriben les subvencions?” Aquestes són algunes de les qüestions que ens plantegen regularment les comunitats

El MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (MITMA) posa a disposició un vídeo per informar a les comunitats sobre la rehabilitació energètica i els Fons #NextGeneration. Amb això, podem contextualitzar als nostres clients ensenyant-los aquest vídeo informatiu que ens serveix per aclarir punts clau i trencar amb molts dels prejudicis actuals.

El teniu a disposició a la part pública de la main page de la nostra pàgina web www.otr.cat. Podeu compartir l’enllaç directament de Youtube, passar-lo als grups de difusió de les comunitats i animar-los a rehabilitar!

A més, el MITMA també ens comparteix un simulador d’ajudes desenvolupat per l’Instituto Valenciano de la Edificación (IVE). Aquesta eina permet calcular de forma aproximada el consum energètic de l’edifici, oferint diferents opcions de millora per a l’estalvi energètic, complint amb els requisits necessaris per a l’obtenció de les ajudes Next Generation.

La teniu publicada a la part privada de la nostra web > Eines de suport > Aplicacions > Simuladors energètics > Simulador d’ajudes MITMA.

L’Oficina Tècnica de Rehabilitació de l’Arquitectura Tècnica tot l’estiu al teu costat

L'Oficina Tècnica de Rehabilitació de l'Arquitectura Tècnica tot l'estiu al teu costat

Durant el mes d’agost, l’OTR de l’Arquitectura Tècnica busca garantir la continuïtat d’atenció a ciutadans i tècnics i satisfer les necessitats essencials

Aquest estiu, a partir del dilluns 31 de juliol fins al 31 d’agost, el nostre horari d’atenció telefònica serà de 9.00 a 14.30 h.

Els serveis mínims estaran disponibles per oferir amb continuïtat assistència en temes de gestió d’expedients i consultes, però es suprimirà la consultoria online dels dimecres fins setembre.

La plataforma de tramitació per idoneïtats tècniques romandrà oberta i es revisaran expedients amb normalitat.

Esperem que vosaltres també pugueu gaudir de les vacances ben merescudes i recarregueu les piles per rehabilitar energèticament el nostre parc d’habitatges i tramitar expedients. Tenim molta feina per davant!

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya comença a emetre les primeres resolucions del Programa 3 – Per la Rehabilitació energètica d’Edificis, i realitza els primers pagaments a càrrec del Programa 5 – Llibre d’Edifici i/o Projecte

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya comença a emetre les primeres resolucions del Programa 3 - Per la Rehabilitació energètica d'Edificis, i realitza els primers pagaments a càrrec del Programa 5 - Llibre d'Edifici i/o Projecte

Els Fons #NextGeneration són una realitat i ja estan arribant als primers edificis amb resolucions favorables per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Dels 480 milions d’euros per la rehabilitació energètica, 246 milions estan destinats pel programa edificis. Això significa rehabilitar 30.000 habitatges, repartits per tota Catalunya.

Gràcies a aquesta inversió, els veïns gaudiran d’un millor confort i qualitat de vida, a més de posar el seu gra de sorra per minimitzar el canvi climàtic.

Així mateix, els primers pagaments relatius al programa 5 del llibre de l’edifici i/o projecte destinats al pagament d’honoraris tècnics obre l’aixeta d’aquests 246 milions per a actuacions globals a nivell d’edifici.

Amb aquesta notícia tenim un argument més per motivar a les comunitats i remar en la mateixa direcció per arribar a aquests 30.000 habitatges.

La responsabilitat civil vers la tramitació de les subvencions #NextGeneration

La responsabilitat civil vers la tramitació de les subvencions #NextGeneration

Per la tramitació de les diferents subvencions serà necessari la intervenció d’un tècnic, sigui arquitecte tècnic o arquitecte, fent una part o tota la tramitació, això fa que com totes les actuacions o feines assumim certes responsabilitats

El risc a no optar a la subvenció per causes imputables al tècnic fa que sigui important estar cobert davant de qualsevol situació.

En qualsevol cas heu de tenir present que serà convenient posar-vos en contacte amb el vostre col·legi professional i amb la vostra corredoria o companyia asseguradora per tal que us puguin assessorar i donar informació individualitzada en el vostre cas.

Les preguntes que es generen arran d’això podrien ser les següents:

 • Estic assumint treballs de rehabilitació subvencionables pels fons europeus Next Generation, com afecta aquest treball a la meva pòlissa de RC?

Si et contracten per a una rehabilitació que pot accedir a una subvenció, et recordem que la gestió administrativa vers als estaments que les concedeixen dependria en primer moment del mateix interessat. Per això és MOLT IMPORTANT que si la tramitació administrativa la tens encarregada tu com a tècnic/a, també la tinguis DECLARADA com a treball específic, ja que NO queden incorporades a l’expedient-visat del projecte i/o direcció.

En el cas que sigueu col·legiats del Cateb, la tramitació la podeu fer de la manera següent:

Recomanem en aquest cas, la necessitat de fer un segon tràmit de visat amb el treball de Tarifa D (altres treballs) i Tipus Intervenció Musaat= 87 )” Tramitació administrativa de subvencions”. És condició “sine qua non” en cas de rebre una reclamació del teu client.

 • Quan es necessària una pòlissa de Segona capa per a subvencions Next Generation?

En funció del PEM del treball i l’import subvencionable, és possible que no sempre et sigui necessari contractar una pòlissa addicional de segon tram o d’excés per a gestions derivades del tràmit de subvencions, perquè amb la teva suma assegurada de la R.C. General ja seria suficient en cas de reclamació.

Però, és molt important i IMPRESCINDIBLE tenir declarada la intervenció especifica per “Tramitació administrativa de subvencions”.

 • Com podem contracta una pòlissa de Segona Capa per fer tràmits de subvencions?

És molt senzill, si ja tens fet l’estudi de la subvenció (% a la que pot accedir el teu client) i a més ja tens el PEM dels treballs a executar, pots informar-te directament a la Corredoria d’assegurances/Agència de Mediació del teu Col·legi.

Si estàs interessat/da es podrà gestionar amb la companyia immediatament i sense cap altra gestió.

En el cas que siguis de la companyia MUSAAT, serà imprescindible declarar cada una de les tasques en les quals intervinguis abans que arribi la reclamació, per tant, recorda declarar específicament la “Tramitació administrativa de subvencions” amb el Tipus d’intervenció 8.7″.

En el cas que sigueu col·legiats del Cateb el pas de tramitació d’aquesta RC de segona capa serà el següent:

Pantalla “Objecte de l’encàrrec”: Cal triar l’objecte de l’encàrrec “Tramitacions administratives i subvencions”

Pantalla “Treballs”: En tots els “Altres treballs” hi ha treballs associats per defecte, en aquest, és el propi treball de “Tramitacions administratives i subvencions”, per tant, ja no cal marcar cap altre treball:

Això implica que, si assumiu a més treballs d’obra, de moment, cal que donin d’alta dos expedients: un amb els treballs d’obra i un altre amb aquest treball de tramitació administrativa i subvenció.

OTR.cat