Cartells durant l'execució de les obres de rehabilitació per a la comunicació i publicitat dels Fons Next Generation

Tots els beneficiaris dels fons de la Unió Europea tenen el deure de reconèixer l’origen del finançament i garantir-ne la visibilitat

Les subvencions dels programes de rehabilitació residencial recollits en el Reial decret 853/2021 requereixen la seva publicitat a les obres de rehabilitació dels edificis. Així, els beneficiaris dels ajuts dels Fons Next Generation han de complir amb els principis de visibilitat, ús de l’emblema, transparència i publicitat de la Unió Europea.

Això implica col·locar cartells durant l’execució de les obres. Aquesta mesura afecta els projectes que reben ajuts dels programes 1 (Barri), 3 (Edifici) i 4 (Habitatge).

En el següent document trobareu tota la informació sobre com han de ser aquests cartells segons el tipus de beneficiari i programa de finançament:

Accions de comunicació per a les obres de rehabilitació residencial del programes de subvenció del Reial Decret 853/2021, del pla de recuperació, transformació i resiliència

OTR.cat