Anunciat al BOPB l’ampliació del termini de presentació de sol·licitud d’ajuts #NextGeneration a la ciutat de Barcelona, per actuacions dels Programes 3, 4 i 5

Anunciat al BOPB l'ampliació del termini de presentació de sol·licitud d'ajuts #NextGeneration a la ciutat de Barcelona, per actuacions dels Programes 3, 4 i 5

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha anunciat al BOBP del 25 de maig de 2023 l’ampliació de la convocatòria vigent per a la rehabilitació dels programes 3, 4 i 5

S’ha anunciat la modificació de la convocatòria publicada pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona afecta al termini de presentació de sol·licituds pels programes 3 (edificis), 4 (habitatges) i 5 (llibre de l’edifici i projecte) a la ciutat de Barcelona, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Aquesta ampliació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.

La convocatòria es troba publicada al DOGC el 27 de juny de 2022 i té les seves Bases al Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que constituirà les Bases Reguladores de la convocatòria d’acord l’article 1.1 del Reial Decret.

Aquest canvi modificaria el termini d’obertura de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes:

    • Programa 3, d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici.
    • Programa 4, d’ajuts a les actuacions de millora d’eficiència energètica en habitatges.
    • Programa 5, d’ajuts per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de Projectes de Rehabilitació.

El nou termini de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes acabarà el 31 de desembre de 2023.

El Gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona es reserva el dret de tancar el termini d’admissions en funció de les disponibilitats pressupostàries en una data anterior a l’establerta.

Recordeu que no podreu realitzar la sol·licitud de la subvenció fins que no hagueu realitzat el tràmit previ referit al punt 1.1. dels annexos de la convocatòria, referents a les idoneïtats administrativa i tècnica als col·legis professionals corresponents.

Podeu consultar el BOBP publicat en data 25 de maig de 2023 fent clic en el següent enllaç.

OTR.cat