Signat el conveni entre col·legis professionals i Agència de l’Habitatge per a la tramitació d’idoneïtats per al programa Barris

Els col·legis professionals de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya, juntament amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya signen conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a tramitar les idoneïtats administratives i tècniques del Programa 1 (Barris) Next Generation

Tots els expedients que es vulguin tramitar de programa Barris a l’àmbit territorial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (fora de l’àrea metropolitana de Barcelona), tramitaran la idoneïtat tècnica mitjançant les OTRs dels col·legis tècnics (arquitectura o arquitectura tècnica segons correspongui) i la idoneïtat administrativa mitjançant la OTRC dels Administradors de Finques.

D’aquesta manera s’equipara el procés de tramitació, salvant les diferències respecte els formularis, al programa 3 Edificis de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, aconseguint així una unificació dels criteris de revisió i aprofitant processos ja treballats en els anys que portem de tramitació Next Generation.

Així, la col·laboració pública-privada amb els Col·legis Professionals s’estén amb l’objectiu de dinamitzar i agilitzar els expedients de Programa Barris.

La Oficina Tècnica de Rehabilitació de l’Arquitectura Tècnica ho celebra i, com sempre, es manté a la vostra disposició per ajudar-vos i acompanyar-vos en els vostres projectes #NextGeneration.

OTR.cat