Línia d’ajuts per projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques #NextGeneration

La Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat té oberta una línia d’ajuts de 26,3 milions d’euros dels Fons Next Generation per a què els establiments turístics (hotels, cases de turisme rural, càmpings i apartaments turístics) millorin l’eficiència energètica dels seus edificis amb principis d’economia circular

L’objectiu d’aquestes subvencions és promoure projectes en edificis destinats a allotjament turístic que permetin adoptar mesures per reduir el consum d’energia, per introduir sistemes de gestió energètica i tecnologies més eficients, així com per fomentar l’ús d’energies renovables en les seves instal·lacions.

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les que estableix l’Ordre EMT/254/2022, publicada al DOCG el 28 de novembre de 2022.

Terminis: El termini per sol·licitar l’ajut finalitzarà un cop exhaurit el pressupost disponible o, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2024.

Actuacions subvencionables: Les actuacions subvencionables estaran incloses en les següents tipologies.

  • Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmic.
  • Millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària:
   • Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica.
   • Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica.
   • Substitució d’energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques.
   • Millora de l’eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos a les subtipologies anteriors.
   • Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.
  • Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de llum.

Requisitis dels edificis: L’edifici on es porti a terme el projecte ha d’estar destinat a l’activitat d’allotjament turístic, dins de les tipologies següents:

  • Establiments hotelers: Hotels, hotels apartaments, hostals i pensions.
  • Càmpings.
  • Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals.
  • Apartaments turístics.

Els projectes s’han de dur a terme en edificis construïts amb anterioritat a l’1 de gener de 2007. A més, l’edifici ha d’estar destinat completament a l’ús d’allotjament turístic en la seva totalitat, i l’ajut haurà de destinar-se a actuacions que s’executin exclusivament a l’espai dedicat a allotjament turístic.

Requisits dels projectes: Entre els requisits establerts a les bases reguladores, destaquen els següents.

  • Les actuacions hauran d’aconseguir una reducció del consum d’energia primària no renovable del 30% respecte de la situació́ de partida.
  • Les actuacions han de millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, almenys, una lletra mesurada a l’escala d’emissions de diòxid de carboni pel que fa a la qualificació energètica inicial de l’edifici.
  • Almenys el 70% dels residus de construcció i demolició no perillosos generats a el lloc de construcció es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge i valorització.

Veure l’infografia que explica simplificadament com elaborar un projecte d’eficiència energètica per establiments turístics d’acord amb el programa Next Generation de la UE.

Per sol·licitar l’ajut, podeu accedir al web de la Generalitat de Catalunya.

OTR.cat