La importància de la formació en el nou paradigma que suposa la prescripció de la rehabilitació energètica

Estem en un moment de canvis a la professió del tècnic rehabilitador. Ara, més que mai, hem de trobar temps per actualitzar els nostres coneixements.

Els Fons Next Generation han arribat per un motiu i amb molts objectius. El més obvi és activar l’economia del país per ajudar-la a recuperar-se de la crisi econòmica que va suposar la Covid-19. Mitjançant l’eix anomenat Transició verda, i mirant els objectius del Consell Europeu per 2030 i l’Horitzó 2050 pel que fa a reducció d’emissions de gas d’efecte hivernacle ens arriba una oportunitat als tècnics rehabilitadors que no hem de deixar escapar.

Aquests objectius comporten un canvi de paradigma per a la societat que els tècnics rehabilitadors hem d’abanderar. Com? Doncs posant les mesures de millora de l’eficiència energètica com a “must” a les nostres prescripcions.

Quan diagnostiquem un edifici hem de tindre en compte la rehabilitació energètica com un nou requisit al que ha de donar compliment l’edifici, sent un factor indispensable en la nostra avaluació, com ha sigut fins ara la conservació, l’accessibilitat o l’habitabilitat entre altres. Posem un segell de qualitat a les nostres prescripcions i posicionem-nos com a professionals experts.

Però per aconseguir-ho cal que tinguem els coneixements necessaris que ens ajudin a argumentar la nova necessitat i portar a terme amb èxit el nostre projecte. Et proposem dues solucions:

    1. Formació continua. Nova normativa, nous horitzons, nova situació. Per tant, nous coneixements que necessitem. Així com ens ha passat en etapes anteriors de la professió de tècnic rehabilitador (desamiantat, aluminosi, accessibilitat d’edificis existents, nous estàndards d’habitabilitat, etc.), cal actualitzar-nos. La importància de la formació continua dels actuals tècnics rehabilitadors en aquest escenari és indispensable i primordial. Consulta la formació que t’aconsellem a la nostra web.

    2. Treball en equip. Ens hem de reorganitzar. Els nous estàndards i objectius marcats per Europa ens obliga a abastar un ventall molt ampli de coneixements, i òbviament, no podem saber-ho tot. Des dels col·legis us animem a crear noves sinergies amb altres companys, trobar noves maneres de treballar i fomentar l’especialitat del tècnic, exaltant la nostra professió.

 

Preparem-nos qualitativament per a la nostra professió del futur.

OTR.cat