El 30 de setembre d’enguany finalitza el termini per realitzar la sol·licitud condicionada del programa 1 Barris a l’àmbit territorial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Si estàs treballant per rehabilitar un edifici dins del programa Barris, recorda que el 30 de setembre és l’últim dia per presentar la sol·licitud condicionada amb la corresponent memòria justificativa

En primer lloc, assegura’t que l’edifici pertany a l’àmbit geogràfic corresponent, en aquest visor ERRP.

Per poder presentar aquesta sol·licitud condicionada, caldrà disposar de certificat digital i caldrà fer-ho telemàticament mitjançant aquest enllaç.

En primer lloc introdueix a la plataforma el ID Tràmit de la sol·licitud del certificat d’aptitud de la ITE de l’edifici o el Número d’expedient del Certificat d’Aptitud de l’edifici. Per tant, recordeu que es indispensable que l’edifici tingui la ITE realitzada i el certificat d’aptitud sol·licitat.

Un cop omplertes les dades que sol·liciten, et demanaran que aportis la següent documentació:

  • Memòria tècnica justificativa de l’actuació.
  • Reportatge fotogràfic a color de les zones afectades per les actuacions.
  • El pressupost de la memòria degudament desglossat, els honoraris professionals i altra despesa susceptible a ser protegible.
  • Si s’escau, Document acreditatiu del tipus de qualificació, el motiu de la protecció i l’element de protecció. (BCIL/BCIN)
  • Si s’escau, Certificat municipal que acrediti la subvenció municipal complementaria i l’import corresponent.
  • RE-1209 – Model normalitzat 
  • RE-1231 – Model normalitzat

Realitzada aquesta sol·licitud, en el termini d’un mes, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya notificarà una Resolució Condicionada, a partir de la qual disposareu de 3 mesos per realitzar la Declaració Responsable dels requisits tècnics i la idoneitat tècnica i administrativa corresponent als col·legis professionals, aportant la documentació complerta de l’expedient.

Trobaràs tota la informació a aquest enllaç de la Generalitat de Catalunya i a la RESOLUCIÓ TER/1995/2023, de 2 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per al Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.

OTR.cat