Aprofitant els Fons Europeus Next Generation per a la Rehabilitació Energètica: Assolint els Objectius 2030 i 2050

L’objectiu és clar: fer que els arquitectes tècnics apuntin cap a la rehabilitació energètica mitjançant els Fons Europeus Next Generation. Tot això amb la vista posada als objectius del 2030 i el 2050 establerts per Europa en matèria de sostenibilitat

Rumb cap al 2030 i el 2050 a Europa 

Mirem al futur: l’objectiu per al 2030 és una reducció del 55% en les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i a llarg termini, arribar a una reducció del 80% per al 2050. 

L’any 2021 va veure l’aprovació de la Llei Europea del Clima, establint la meta de neutralitat climàtica per a la UE el 2050. Cada Estat membre ha estat requerit a dissenyar estratègies i plans d’adaptació davant el canvi climàtic, com a part d’aquesta llei. 

Desxifrant els Objectius 2021-2030 

Els objectius per al 2030 es van traçar inicialment a les Conclusions del Consell Europeu de 2014. Però més endavant, a la reunió del desembre de 2020, es va elevar l’ambició. El “Marc de Polítiques d’Energia i Canvi Climàtic 2021-2030” busca: 

  • Reduir les emissions un 55% en comparació amb 1990. 
  • Promoure un 32% d’energies renovables en el consum energètic. 
  • Millorar l’eficiència energètica en un 32,5%. 
  • Assolir un 15% d’interconnexions elèctriques el 2030. 

Horitzó 2050: Neutralitat Climàtica 

Ja el 2011, la Comissió Europea va traçar una ruta cap a una economia de baix carboni per al 2050, amb la meta de reduir les emissions en un 80% respecte als nivells de 1990. Les comunicacions del 2018 i 2020 estableixen el marc per aconseguir aquest objectiu. 

Fons Next Generation i la OTR: Oportunitats Importants 

El Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR) forma la base dels Fons Europeus Next Generation, amb 140.000 milions d’euros, incloent 72.700 milions com a fons perdut. Això vol accelerar la transició ecològica, la digitalització, l’educació i la protecció social. Un total de 3.420 milions d’euros estan reservats per a la renovació eficient d’habitatges, edificis i barris, amb 480 milions destinats a Catalunya. 

Un Paper Fonamental: Les Oficines Tècniques de Rehabilitació 

Les Oficines Tècniques de Rehabilitació tenen un rol crucial en impulsar la rehabilitació energètica dels edificis i ajudar a assolir els objectius de la UE. 

És el Moment d’Actuar! 

És l’oportunitat per unir forces amb la rehabilitació energètica. Els Fons Next Generation ofereixen la plataforma per aconseguir aquests objectius i contribuir a un futur sostenible. Anima’t a ser part d’aquest canvi i aprofitar els Fons #NextGeneration! 

OTR.cat