Nova plantilla per a la redacció de l’Estudi de Potencial de Millores i el Pla d’Actuacions

Des de l’OTR us facilitem aquest recurs sobre el que podràs treballar per realitzar l’Estudi de Potencial de Millores i el Pla d’Actuacions segons el RD 853/2021

Segons la base reguladora RD 853/2021 de les convocatòries Next Generation serà necessari presentar el llibre de l’edifici de rehabilitació segons annex I del RD 853/2021, o un estudi sobre el potencial de millora de l’edifici, en relació amb els requisits bàsics definits en
la LOE, i un Pla d’actuacions en el que s’identifiqui l’actuació proposada.

Des de la Oficina Tècnica de Rehabilitació et recomanem la redacció i presentació del Llibre de l’Edifici Existent, per tal d’englobar les actuacions de manteniment i poder recollir en un mateix document tota la documentació referent a l’edifici. A més, només el Llibre de l’Edifici Existent complert podrà optar a la subvenció pel programa 5.

Ara bé, hi ha certs casos en el que el tècnic pot valorar que no es adient la redacció del Llibre de l’Edifici complert previ a l’execució de les obres, i podria decidir presentar només l’Estudi sobre el potencial de millora de l’edifici i el Pla d’actuacions.

En qualsevol cas, cal recordar que serà necessari presentar l’Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) amb el corresponent certificat d’aptitud (o sol·licitud) i el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE). 

Pots descarregar-te la nova plantilla des de la zona privada de la web OTR.cat, apartat eines de suport.

Recordeu que també teniu disponible a la pàgina web de l’OTR la Guia per a l’elaboració del Llibre de l’Edifici Existent per a la rehabilitació desenvolupada pel CGATE i el CSCAE, per tal d’ajudar-vos amb la redacció de la documentació.

OTR.cat