Nova guia tècnica de Gestió de Residus en obres de rehabilitació en el marc dels Fons Next Generation

Aquesta guia tècnica t’ajuda a preparar, justificar i realitzar unes millors pràctiques en gestió de residus i economia circular per donar compliment al RD 853/2021

El CGATE (Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya) i el CSCAE (Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya) han presentat una Guia per a la gestió de residus de construcció i demolició a l’àmbit de la rehabilitació energètica d’habitatges, amb l’objectiu de facilitar el treball tècnic, i contribuir a promoure les millors pràctiques en gestió de residus i economia circular.

El contingut d’aquest manual, recull tota la normativa espanyola en matèria de residus i hi dedica una part important a detallar estratègies d’actuació per a donar compliment al RD 853/2021, tan en residus no perillosos, com en els perillosos com l’amiant, que poden suposar un risc per a la salut de les persones.

La trobaràs a la teva zona privada dins de l’OTR.cat, a l’apartat Eines de suport > Manuals i Guies > Projecte tècnic de rehabilitació > Guia per a la gestió de residus i demolició a l’àmbit de la rehabilitació energètica d’habitatges.

OTR.cat