Com introduir la instal·lació d’energia aerotèrmica en el programa CE3X?

La correcta definició de l’aerotèrmia per aconseguir els valors adequats al CE3X

Anomenem energia aerotèrmica a tots aquells sistemes tèrmics que utilitzen l’aire ambient per fer un intercanvi d’energia, cedint-la o prenent-la i que fan servir una font natural i completament renovable com és l’aire (tret del mínim d’energia elèctrica que utilitzen per fer funcionar la bomba de calor amb la qual operen). Podem definir en el Ce3X la bomba de calor aerotèrmica com a “equip mixt de calefacció, refrigeració i ACS”.

La introducció d’aquest tipus d’instal·lació en el programa CE3X.

  • Cal anar a l’apartat d’instal·lacions, on s’ha de selecciona “Bomba de Calor – Caudal ref. Variable” com a “generador” (figura 1).
Figura 1. Finestra del CE3X. Exemple d’introducció de bomba aerotèrmica.

Un dels errors més comuns és introduir-la com a una Contribució Energètica. Segons l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) , la energia aerotèrmica no es considera renovable al no arribar als coeficients de prestació (COP) mínim (4,5).

Per a introduir els valors de “Rendiment estacional”, s’haurà de posar com a “Estimat segons instal·lació”, col·locant els valors obtinguts de les característiques de l’aparell que s’instal·larà (figura 2). Aquests valors són la mitja que el que programa obté durant tot l’any. En cas de prendre com a valor els “rendiment mitjà estacional” per “sistema conegut”, no s’acceptarà el SEER com a “rendiment mitjà estacional” i s’haurà de justificar el valor definit.

Figura 2. Finestra del Ce3X. Escollir opció “Rendimiento estacional”, “Estimado según instalación”.

Si la instal·lació disposa d’un acumulador cal introduir les dades com a valor conegut o valor estimat. Les temperatures per defecte són de 80º (tª alta) i 60º (tª baixa). Si les introduïm com a conegut haurem d’introduir les dades del fabricant i obtindrem uns resultats més propers a la realitat de l’objecte edifici d’estudi en termes de qualificació i consums energètics (figura 3).

Figura 3. Finestra del Ce3X. Introducció d’acumulador.

Si voleu més informació sobre aquest tema, teniu a la vostra disposició el llibre: Manual d’energia aerotèrmica, ja sigui en format paper al col·legi o format digital.

Si ets col·legiat, també te’l pots descarregar en PDF de forma gratuïta aquí.

OTR.cat