Com introduir l’aerotèrmia al Ce3X?

La correcta definició de l’aerotèrmia per aconseguir els valors adequats al Ce3X

La correcta introducció de l’aerotèrmia al Ce3X és molt important per a poder assolir els valors adequats mínims per a optar a les subvencions del Next Generation.

Cal saber que les aerotèrmies depenen de la temperatura exterior on es troben, és a dir, és diferent situar-les en una zona climàtica B que en una zona D, per això és rellevant saber escollir bé el model en funció del clima i de les necessitats de cada habitatge.

A continuació mostrem unes captures i explicacions de com s’ha de col·locar aquest tipus d’instal·lacions dins del programa Ce3X.

  • A l’apartat d’instal·lacions, s’haurà de col·locar a Tipus de generador com a Bomba de Calor – Cabal refrigerant variable.

Un dels errors més comuns és introduir-la com a una Contribució Energètica, ja que aquesta Contribució només es col·locaria en cas que fossin panells solars tèrmics per ACS, instal·lació de geotèrmia, fototèrmia, entre d’altes, per ACS.

A l’hora d’introduir el Rendiment estacional, s’haurà de posar com a Estimat segons instal·lació, col·locant els valors obtinguts de les característiques de l’aparell que s’instal·larà.

Aquests valors són la mitja que el que programa obté durant tot l’any, que és el que ens interessa. Si el Rendiment estacional es posa com a valor conegut, s’està indicant de la CUP màxim de la màquina, que no és la mitja, i per tant s’haurien de fer proves in situ amb els corresponents aparells de mesurament.

La corba d’acumulació, la transmitància i la tª alta i tª baixa, també és important tenir-ho en compte, ja que si es posa per defecte surten unes temperatures de 80º i 60º, per això cal comprovar les del fabricant, i d’aquesta manera millorar la qualificació energètica. A temperatura més baixa, menys consum i millor qualificació.

Si voleu més informació sobre aquest tema, teniu a la vostra disposició el llibre: Manual d’energia aerotèrmica, ja sigui en format paper al col·legi o format digital.

Si ets col·legiat, també te’l pots descarregar en PDF de forma gratuïta aquí.

OTR.cat