Com enfocar el repte que suposa la rehabilitació energètica des del meu despatx?

Com a tècnics rehabilitadors, ha arribat el moment d’actualitzar-nos i fer un pas endavant, pujant la qualitat dels nostres treballs i per tant, els nostres encàrrecs.

La rehabilitació energètica es la gran matèria pendent del nostre país dins del nostre sector, i així ens ho ha fet saber Europa. Els edificis públics i edificis terciaris ja comencen a tenir consciència en aquest àmbit, però, què passa amb les cases on vivim, els edificis residencials?

Et recomanem aquesta lectura, amb la que podràs contextualitzar la situació actual, i veure el motiu pel qual ara es el moment d’actualitzar la nostra professió com a tècnic rehabilitador.

Les noves directives europees son molt exigents a nivell normatiu, però els col·legis professionals de Catalunya estem treballant per apropar-les als arquitectes tècnics, que han de ser els capdavanters en aquest nou escenari que es presenta a la rehabilitació d’edificis.

I vist tot això, què puc fer com a arquitecte tècnic des del meu despatx? Doncs en primer lloc, formar-te i actualitzar-te en matèria de rehabilitació energètica. Es fonamental la formació per assessorar i orientar correctament els nostres actuals i futurs clients i assolir els nostres objectius. Aquesta formació anirà acompanyada d’un canvi a la forma de treballar, de forma natural. Cada vegada serà més difícil que nosaltres sols puguem tirar endavant una rehabilitació energètica de certa envergadura, i per tant, serà necessari formar un equip de treball, treballar en xarxa. Pot ser un equip de col·laboradors especialitzats cadascun en un àmbit concret.

Tot seguit us fem un recull dels dubtes més reiterats que ens heu fet arribar al respecte:

La formació em requereix un temps del que ara no disposo…

Certament aquest canvi de paradigma ens arriba en un moment en que el sector creix. Això ens dificulta la nostra disponibilitat, però com tots els canvis al sector ens han demostrat, els primers en estar preparats seran els que dominaran aquest mercat emergent. Ara mateix manquen tècnics preparats i això suposa una oportunitat única. Hem de pensar a llarg termini i posicionar-nos dins del sector ara.

La gestió amb les comunitats requereix molt temps i es molt complexe.

Estem d’acord. Per això us parlem d’equips multidisciplinars, on una especialització podria ser aquesta figura d’activador i gestor de comunitats amb coneixements tècnics.

Val la pena aquesta actualització i tot aquest esforç si els Fons Europeus s’acaben al 2026? I després què?

Les subvencions son un activador de la demanda, però un cop aquesta demanda estigui activada, no estarà condicionada a les subvencions. Cal tindre en compte que el marc normatiu europeu i el seu desenvolupament en Decrets ja està en marxa. Aquelles actuacions de rehabilitació energètica necessàries que no es facin dins del marc dels Fons Next Generation, s’hauran de realitzar en els propers 30 anys per requeriment normatiu. No podem oblidar els objectius 2030 i 2050 dins dels acords europeus signats per Espanya.

Fins ara he treballat sol. Trobar col·laboradors no es fàcil…

La OTR està habilitant diversos espais on volem que us trobeu els professionals interessats i els diferents agents intervinents on podeu fer xarxa per ajudar-vos mútuament i, perquè no, per col·laborar! Comenceu per entrar al nostre grup de Telegram: OTR – Arquitectura Tècnica.

Com puc optimitzar els meus recursos?

Us recomanem, en primer lloc, que definiu correctament el vostre públic objectiu. Com hem repetit en diverses ocasions, la festa no està pensada per tots, tot i que tothom es benvingut. Hi ha certes tipologies constructives, com les finques construïdes amb anterioritat a la primera normativa en matèria d’eficiència energètica (1981), les que tenen molta superfície de pell i els edificis de més de 12 habitatges els que es poden beneficiar més àmpliament de les subvencions actuals. Per aquest motiu un animem a invertir el temps i ser proactius en aquells edificis que més es poden beneficiar de la situació actual. No oblidem que en aquells edificis en els que tinguem èxit, rebrem un incentiu de 100 €/habitatge efectivament rehabilitat.

Es clar que tots tenim compromisos ineludibles però hem de tindre les idees clares i invertir el nostre temps correctament.

La rehabilitació energètica es el futur de la nostra professió. Fem-ho possible entre tots.

OTR.cat