El meu client vol reduïr consums a les seves factures. Quina actuació es la més òptima?

L’objectiu més habitual dels usuaris quan es decideixen a encarar una rehabilitació energètica global de l’edifici es reduir els consums energètics de les seves factures. Però això s’aconsegueix mitjançant generadors d’energia de fonts renovables?

Ens trobem en un moment en el que algunes mesures més vistoses com la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques han agafat protagonisme respecte a altres, que pot ser son més òptimes per a la situació de l’edifici. Per aquest motiu, com a tècnics, cal que avaluem i fem la prescripció òptima de les mesures necessàries per a cada edifici.

La reducció del consum mitjançant la reducció de demanda.

L’habitatge que menys energia consumeix (i per tant que paga unes factures inferiors), es l’edifici amb menys demanda energètica. Això ens porta a la conclusió que el primer es, a la mida del possible, reduir la demanda energètica de l’edifici. Això s’aconsegueix mitjançant la priorització de mesures passives en front de les mesures actives.

Es consideren mesures passives aquelles solucions constructives que disminueixen la demanda energètica necessària per a la seva calefacció i refrigeració, mentre que les mesures actives són les instal·lacions que maximitzen l’ús d’energies renovables i/o disminueixen el consum d’energia de xarxa en comparació al mateix tipus d’instal·lació precedent.

Les mesures passives tenen una gran avantatja front de les actives, i es que sempre treballen, sense manteniment. En el moment en que s’instal·len, sempre estan treballant i optimitzant la temperatura de l’habitatge i el seu confort sense cap consum energètic, tant a l’estiu com a l’hivern. Aquestes mesures consisteixen, bàsicament, a la instal·lació d’aïllaments a l’envolupant tèrmica, prioritzant, sempre que sigui possible, l’aïllament per l’exterior.

Per tant, energèticament parlant, és molt més eficient actuar primer amb mesures passives, com podria ser la col·locació d’un sistema SATE, per tal de poder reduir la necessitat de calefacció o refrigeració de l’edifici abans que col·locar mesures actives com seria actualitzar la instal·lació de calefacció i refrigeració de l’edifici per combatre la mateixa problemàtica. Podem tindre un generador de calefacció molt eficient, però si l’envolupant del nostre edifici es deficient, tenim importants ponts tèrmics, un tancament pobre, etc. tota aquesta energia generada es perd.

Vist això, com a tècnics rehabilitadors prioritzarem les actuacions amb mesures passives enfront de la instal·lació de mesures actives. Generalment esdevindrà una rehabilitació energètica òptima la combinació dels dos conjunts de mesures.

OTR.cat