Es pròrroga fins a finals de 2024 la deducció a l’IRPF per les obres de rehabilitació d’habitatges #NextGeneration

notícia ajudes fiscals

Es pròrroga fins a finals de 2024 la deducció a l'IRPF per les obres de rehabilitació d'habitatges #NextGeneration

Publicada al BOE el RD 8/2023 de 27 de desembre, pel que s’adopten diferents mesures, entre les que destaca la pròrroga fins a finals de 2024 de la deducció a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per les obres de rehabilitació d’habitatges, segons les disposicions establertes a la Llei 10/2022, de 14 de juny.

Així es prorroguen el conjunt de mesures que ofereix importants ajudes i incentius, incloent una deducció a l’IRPF per les obres que impliquin una millora de l’eficiència energètica dels habitatges.

Els contribuents que decideixin realitzar obres de rehabilitació en els seus habitatges poden seguir optant a tres deduccions diferents, cadascuna amb criteris específics basats en el tipus d’obra i els resultats en eficiència energètica assolits. Aquestes deduccions, del 20%, 40% i 60%, ofereixen incentius fiscals significatius i estan vigents per a les obres realitzades des del 6 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2024.

Deducció del 20%:

Objectiu: Reducció de la demanda energètica de calefacció i refrigeració de l’habitatge propi o llogat, amb ús com a habitatge habitual.
Requisits: La reducció de la demanda de calefacció o refrigeració ha de ser d’almenys un 7%, segons els certificats d’eficiència energètica emesos per un tècnic competent, abans i després de les obres.

Deducció del 40%:

Objectiu: Millora en el consum d’energia primària no renovable de l’habitatge propi o llogat, amb ús com a habitatge habitual.
Requisits: Cal aconseguir una millora del 30% en el consum d’energia primària no renovable o obtenir una qualificació energètica d’“A” o “B” segons els certificats d’eficiència energètica emesos per un tècnic competent, abans i després de les obres.

Deducció del 60%:

Objectiu: Obres de rehabilitació energètica en edificis amb ús predominantment residencial.
Requisits: La millora ha de conduir a una eficiència energètica amb una reducció d’almenys el 30% en el consum d’energia primària no renovable o aconseguir una qualificació energètica d’“A” o “B” segons els certificats d’eficiència energètica emesos per un tècnic competent, abans i després de les obres.

És important destacar que aquestes deduccions són incompatibles entre elles per a una mateixa obra, però poden ser compatibles amb altres incentius per les obres de rehabilitació. La base màxima anual de la deducció varia entre 5.000 i 7.500 euros, depenent del tipus de millora realitzada.

Per accedir a aquestes deduccions, és essencial disposar d’un certificat energètic, que ha de ser emès abans i després de les obres. Aquest document, emès per un tècnic competent, demostra la reducció del consum i/o demanda energètica aconseguida amb les obres de rehabilitació. Cal destacar que el certificat energètic previ ha de ser emès amb una antelació de dos anys a l’inici de les obres. Això significa que si les obres comencen, per exemple, el 1 de gener de 2023, el certificat previ ha de ser emès entre el 1 de gener de 2021 i el mateix inici d’obres.

Recordeu que a la part privada de la web, disposeu de la guia de “Desgravacions Fiscals per comunitats i particulars”.

Aquesta pròrroga de la deducció a l’IRPF per rehabilitació d’habitatge fins a finals de 2024 ofereix als contribuents una oportunitat addicional per dur a terme obres que millorin la seva eficiència energètica i contribueixin al desenvolupament sostenible. És aconsellable que els propietaris d’habitatges considerin aquesta oportunitat per millorar les seves llars i contribuir a la transformació positiva del sector immobiliari.

Quina data ha de tenir el CEE inicial per les deduccions de IRPF?

Quina data ha de tenir el CEE inicial per les deduccions de IRPF?

El Ministerio de Hacienda dóna resposta a aquesta pregunta, feta pel col·legi de Tarragona (COAATT)

La resposta que dona Hacienda per justificar l’estat inicial dels habitatges que fan obres de rehabilitació energètica, i voler deduir-se els imports a la declaració de renda és la següent: el certificat energètic ha d’estar emès abans de l’inici de les obres.

Pots trobar més informació aquí.

OTR.cat