Els primers mesos de l’ESPREH: Eina de suport al predimensionat de la rehabilitació energètica d’edificis d’habitatges

Els primers mesos de l’ESPREH: Eina de suport al predimensionat de la rehabilitació energètica d’edificis d’habitatges

L’eina informàtica ESPREH, desenvolupada per l’ITeC, continua destacant com a eina de predimensionament per a la rehabilitació energètica d’edificis.

Segons dades actualitzades a 26 de novembre, i des de l’agost d’enguany que es va posar en funcionament l’ESPREH web, s’han simulat 248 edificis. Aquesta eina ha abordat una àmplia varietat de casos, que inclouen 3.970 habitatges amb una superfície construïda total de 493.481 m2. Aquesta última actualització revela que l’ESPREH ha posat un èmfasi considerable en edificis plurifamiliars, representant un 81% del total, mentre que els unifamiliars constitueixen el 19%.

L’ESPREH continua essent una eina valuosa per als tècnics redactors de projectes, oferint un enfocament pràctic per a la preavaluació de l’eficiència energètica i la presa de decisions en la rehabilitació d’edificis. Cal destacar que aquesta eina no és una substitució de les certificacions energètiques, però ofereix una metodologia basada en la normativa UNE-EN-ISO 52016-1:2017.

El càlcul de l’eina abraça diversos aspectes, incloent la reducció de la demanda, la disminució de l’energia primària no renovable i els costos econòmics associats a les millores d’eficiència. Amb una interfície simple, els usuaris poden introduir dades bàsiques de l’edifici i obtenir resultats estimats, incloent percentatges de reducció i estimacions pressupostàries.

Amb un accés fàcil a través del lloc web de l’ITeC i sense restriccions d’ús, l’ESPREH continua sent una eina clau per als professionals de la construcció compromesos amb la rehabilitació energètica. A més, les pròximes versions prometen actualitzacions contínues, reflectint la dedicació a millorar i mantenir la seva eficàcia al llarg del temps.

Accedeix a l’eina ESPREH i als seus recursos a aquest enllaç.

S’ha posat en funcionament l’eina ESPREH Web amb l’objectiu de simplificar i millorar el procés de predimensionament energètic per a la rehabilitació d’edificis residencials #NextGeneration

S'ha posat en funcionament l'eina ESPREH Web amb l'objectiu de simplificar i millorar el procés de predimensionament energètic per a la rehabilitació d'edificis residencials

L’eina ESPREH Web té com a finalitat principal facilitar el predimensionament dels paràmetres clau per a la rehabilitació energètica, simplificant així l’anàlisi del compliment dels requisits energètics requerits per optar a les subvencions. Aquesta nova versió en línia substitueix la seva predecessora i té com a objectiu central ajudar en l’avaluació del compliment dels requisits energètics necessaris per accedir als fons europeus #NextGeneration

Es tracta d’una aplicació web que no requereix cap descàrrega, ja que es pot utilitzar en línia. A més, es troba interconnectada amb diverses bases de dades, com el cadastre, per proporcionar als professionals de l’arquitectura tècnica les eines necessàries per realitzar anàlisis previs i guiar els seus clients en el procés de rehabilitació energètica.

Els professionals tècnics podran dur a terme l’avaluació de diversos escenaris de rehabilitació en funció de les característiques constructives de l’edifici en qüestió. Aquesta eina proporcionarà resultats aproximats sobre la possible reducció de la demanda energètica i el consum d’energia primària no renovable. Aquests resultats són essencials per determinar la viabilitat de l’acció de rehabilitació i, en conseqüència, l’accés als fons europeus. També s’inclou una primera estimació dels costos basada en els preus del Banc Bedec, la qual permetrà als professionals avaluar tant la factibilitat tècnica com la viabilitat econòmica dels diferents escenaris.

A través d’aquesta eina, els professionals de l’arquitectura tècnica disposaran d’una ajuda valuosa per aconsellar els propietaris sobre les millors opcions des d’un punt de vista tècnic i econòmic en el procés de prendre decisions per a la rehabilitació, tot considerant els requisits del #NextGeneration.

La plataforma també ofereix recursos addicionals per facilitar-ne l’ús, com un manual d’usuari explicatiu que es pot trobar a l’enllaç següent: Manual de suport. A més, es proporciona un tutorial pràctic (disponible aquí) que guia a través d’un exemple d’ús real. Per accedir a aquests recursos, només cal registrar-se com a usuari al lloc web de l’ITeC. Cal recordar que l’ús d’aquesta eina és gratuït.

Per a accedir a més informació i començar a utilitzar l’eina ESPREH web, visita el següent enllaç.

Eina ESPREH de suport al predimensionat de rehabilitació energètica d’edificis d’habitatges

Eina ESPREH de suport al predimensionat de rehabilitació energètica d’edificis d’habitatges

Aquesta nova eina elaborada per l’ITeC pretén facilitar el predimensionat dels principals paràmetres de rehabilitació energètica, el compliment dels quals pot donar accés a l’obtenció de les subvencions europees #NextGeneration

El Sr. Ferran Bermejo Nualart, director tècnic de l’ITeC ens presenta aquesta nova eina que serveix per fer un predimensionat de la reducció de la energia primària no renovable, així com el cost econòmic estimatiu d’aplicació de les mesures de millora que cal implementar a l’edifici. Remarca també que l’ESPREH no és una certificació energètica ni pretén substituir-les.

Es tracta d’un instrument adreçat als tècnics redactors de projecte per tal de:

Poder fer una pre-avaluació dels diferents escenaris possibles de rehabilitació.

Escollir la millor de les opcions des del punt de vista tècnic i econòmic.

Es tracta d’un full de càlcul Excel de descàrrega gratuïta, on el tècnic predimensiona les dades de l’edifici existent i les millores passives i actives, i on s’obté un informe final de resultats amb percentatge (%) de reducció de demanda i percentatge (%) de reducció de EPRN amb un valor econòmic en PEM estimat. Té una metodologia de càlcul basada en la UNE-EN-ISO 52016-1:2017, per la que els valors de predimensionat tindran relació amb els de certificació.

Aquesta aplicació ha estat desenvolupada per l’ITeC amb la col·laboració del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) i del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) amb el suport econòmic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Podeu consultar la sessió completa al següent enllaç i la presentació aquí.

OTR.cat