Els primers mesos de l’ESPREH: Eina de suport al predimensionat de la rehabilitació energètica d’edificis d’habitatges

L’eina informàtica ESPREH, desenvolupada per l’ITeC, continua destacant com a eina de predimensionament per a la rehabilitació energètica d’edificis.

Segons dades actualitzades a 26 de novembre, i des de l’agost d’enguany que es va posar en funcionament l’ESPREH web, s’han simulat 248 edificis. Aquesta eina ha abordat una àmplia varietat de casos, que inclouen 3.970 habitatges amb una superfície construïda total de 493.481 m2. Aquesta última actualització revela que l’ESPREH ha posat un èmfasi considerable en edificis plurifamiliars, representant un 81% del total, mentre que els unifamiliars constitueixen el 19%.

L’ESPREH continua essent una eina valuosa per als tècnics redactors de projectes, oferint un enfocament pràctic per a la preavaluació de l’eficiència energètica i la presa de decisions en la rehabilitació d’edificis. Cal destacar que aquesta eina no és una substitució de les certificacions energètiques, però ofereix una metodologia basada en la normativa UNE-EN-ISO 52016-1:2017.

El càlcul de l’eina abraça diversos aspectes, incloent la reducció de la demanda, la disminució de l’energia primària no renovable i els costos econòmics associats a les millores d’eficiència. Amb una interfície simple, els usuaris poden introduir dades bàsiques de l’edifici i obtenir resultats estimats, incloent percentatges de reducció i estimacions pressupostàries.

Amb un accés fàcil a través del lloc web de l’ITeC i sense restriccions d’ús, l’ESPREH continua sent una eina clau per als professionals de la construcció compromesos amb la rehabilitació energètica. A més, les pròximes versions prometen actualitzacions contínues, reflectint la dedicació a millorar i mantenir la seva eficàcia al llarg del temps.

Accedeix a l’eina ESPREH i als seus recursos a aquest enllaç.

OTR.cat