Sistemes de Protecció Solar i Visual (SPSV) en la Rehabilitació Energètica d'Edificis per a la Sostenibilitat en l'Era Next Generation

En un món on la sostenibilitat i l’eficiència energètica estan adquirint una creixent prioritat, els projectes de rehabilitació d’edificis s’han convertit en una estratègia essencial

Aquests projectes no només busquen millorar l’habitabilitat de les estructures existents, sinó també reduir la seva empremta de carboni i disminuir els costos energètics a llarg termini. En aquest context, els sistemes de protecció solar i visual (SPSV) emergeixen com a components fonamentals per a aconseguir aquests objectius.

Què són els Sistemes de Protecció Solar i Visual (SPSV)?

Els Sistemes de Protecció Solar i Visual (SPSV) comprenen un conjunt d’elements disposats en els buits de la façana d’un edifici o en la mateixa façana quan està composta per materials translúcids. Aquests sistemes estan dissenyats per a regular l’entrada de radiació solar i exerceixen múltiples funcions, com la protecció acústica, la ventilació i la seguretat. Els SPSV es poden classificar en dues categories principals:

  • SPSV exteriors:
   • Tendals.
   • Persianes.
   • Porticons/mallorquines.
  • SPSV interiors:
   • Cortines (no les podrem tindre en compte a nivell de certificació energètica).
   • Pel·lícules i làmines de protecció solar.

Com beneficien els SPSV als Projectes de Rehabilitació Energètica d’Edificis?

Eficiència Energètica: La característica més destacada de les proteccions solars és la seva capacitat per reduir la demanda energètica. En controlar l’entrada de radiació solar, aquestes instal·lacions minimitzen la necessitat d’utilitzar sistemes de calefacció o refrigeració, la qual cosa resulta en una menor despesa energètica i, en última instància, en una disminució de les emissions de carboni.

Confort Interior Millorat: A més dels beneficis econòmics i ambientals, les proteccions solars milloren significativament el confort interior dels habitatges. En regular la temperatura i reduir l’enlluernament, creen un ambient més agradable per als ocupants, la qual cosa pot augmentar la satisfacció dels residents i la productivitat en entorns de treball.

Compliment de Normatives i Certificacions Sostenibles: Les regulacions governamentals exigeixen estàndards cada vegada més alts d’eficiència energètica en els edificis. L’ús de proteccions solars pot ajudar a complir amb aquestes normatives. A més, la incorporació dels (1) dispositius de protecció solar en els programes de certificació energètica (Ce3X, HULC, CypeTherm, CERMA i altres), pot contribuir a reduir la demanda energètica, el consum de l’EPNR i les emissions de CO2 global de l’habitatge per a obtenir certificacions sostenibles, la qual cosa augmenta el valor i la competitivitat dels edificis en el mercat.

(1) Dispositius de protecció solar (programa Ce3X)

Inversió a Llarg Termini: Malgrat que la instal·lació inicial de proteccions solars pot representar una despesa addicional en projectes de rehabilitació, aquesta inversió es recupera amb escreix amb el temps. La reducció en els costos d’energia i l’augment del valor de l’edifici fan que aquestes inversions siguin rendibles a llarg termini.

En resum, les proteccions solars s’han convertit en un component essencial en projectes de rehabilitació energètica d’edificis, exercint un paper fonamental en la reducció de costos, la millora del confort i la contribució a un entorn més sostenible. La seva inclusió no només beneficia als propietaris dels edificis, sinó que també contribueix a l’esforç global per reduir l’empremta de carboni i promoure l’eficiència energètica en la pròxima generació de construcció sostenible.

OTR.cat