circularitat de les tècniques constructives projecte #NextGeneration

Publicada l’eina que us ajudarà a justificar el suport a la circularitat de les tècniques constructives proposades al vostre projecte #NextGeneration

L’institut Valencià d’Edificació (IVE) en coordinació amb Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (GVA) de la Generalitat Valenciana han desenvolupat una eina d’anàlisis que permet justificar que el disseny de l’edifici i les tècniques de construcció proposades donen suport a la circularitat.

Aquesta eina, anomenada R10, està dissenyada per a facilitar la justificació del compliment de requisit establert en l’Article 11 i 32, sobre Requisits dels edificis objecte de rehabilitació, del Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que estableix en la seva apartat b) el següent:

“Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció donaran suport a la circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a l’ISO 20887 o altres normes per a avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per a ser més eficients en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i reciclatge.”

L’avaluació resultant obtindrà com a mínim el nivell de BO, que ja es el nivell mínim necessari per accedir a les subvencions per actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici i de barri del Reial decret 853/2021 #NextGeneration

Les fitxes resultants d’aquesta eina es podran adjuntar al projecte #NextGeneration que es presenti per tramitar les subvencions dels programes edificis i barris.

Tindreu sempre disponible aquesta eina a l’apartat “Aplicacions” de la pàgina “Eines de Suport” de la part privada de la nostre web otr.cat.

OTR.cat