La rehabilitació energètica i la protecció passiva al foc

El passat dia 13 d’abril vam gaudir de la presència de ROCKWOOL a la jornada sobre la importància de la protecció passiva al foc en termes de rehabilitació energètica, celebrada al CATEB.

Els ponents van tractar qüestions com la correcta elecció, execució i control de qualitat dels sistemes de protecció passiva contra el foc.

Partint de l’exemple de l’incendi de la Torre de Grenfell, ens adonem de les horribles conseqüències que pot tenir una mala execució del sistema i elecció dels materials. Aquest és un tema important a tenir en compte en les rehabilitacions #NextGeneration per prevenir la propagació del foc, minimitzar els danys causats i proporcionar temps addicional per la correcta evacuació de les persones, en cas d’incendi.

En aquest context és clau que el pla de control inclogui les verificacions de recepció de materials, de l’execució i de l’obra acabada.

Cal destacar també el paper de les entitats de control de qualitat de l’edificació (ECCE), que verifiquen que l’obra compleix els estàndards de qualitat i seguretat establerts per les normes i regulacions del territori.

Aquesta jornada ens convida a fer una reflexió: anar més enllà del compliment “estricte” de la norma. Això vol dir preveure i analitzar bé els assaigs i no quedar-nos només amb la certificació, informar a la propietat els riscos (en cas que n’hi hagi un), ser conscients en la selecció del contractista i els materials que aquest ens ofereix, etc. Nosaltres com a tècnics hem de conèixer el projecte, buscar la solució des d’un inici i anar sempre un pas endavant.

Podeu consultar la sessió complerta fent clic al següent enllaç.

Recordem que el programa de control de qualitat és el document que, a més de donar compliment al Decret 375/88 de Control de Qualitat de l’Edificació, ens permetrà gestionar totes les accions necessàries amb els altres agents implicats en l’obra, a fi d’avaluar la conformitat de la qualitat requerida.

Per a més informació.

OTR.cat