La instal·lació de geotèrmia com font d'energia renovable

L’empresa Quali GEOTERMIA dona a conèixer l’energia geotèrmica als arquitectes tècnics intervinents en edificació

En aquests temps de transició cap a una energia més sostenible, és crucial considerar alternatives basades en energies renovables. La seva implementació permet reduir la dependència d’energies no renovables i aprofitar recursos naturals, com l’energia solar.

El passat dimarts 26 de setembre, vam tenir l’oportunitat de participar en una sessió informativa organitzada per Quali Geotermia, una empresa especialitzada en la instal·lació de sistemes geotèrmics per a l’autoconsum en edificis. És rellevant destacar que Catalunya es troba a l’avantguarda d’aquest tipus d’instal·lacions a nivell europeu.

Albert Pujades, geòleg i director tècnic de Quali Geotermia, va compartir els detalls més rellevants del funcionament d’aquests sistemes, des de la captació de calor del subsol fins a la seva distribució dins de l’edifici. De manera general, aquests sistemes es componen de tres components principals:

    1. Circuit Exterior de Captació: Aquest circuit consta de tubs que es sotarren a prop de l’edifici. A l’interior d’aquests tubs circula un fluid tèrmic que absorbeix la calor del sòl durant l’hivern i la transmet a l’edifici. Durant l’estiu, aquest procés s’inverteix, amb el fluid absorbint calor de l’edifici i alliberant-la al subsol. Això permet ajustar la temperatura interior segons les necessitats, sigui per calefacció o refrigeració.
    2. Bomba de Calor Geotèrmica: Aquesta és la màquina que mou la calor d’un lloc a un altre, ja sigui per a la producció d’aigua calenta sanitària (ACS), calefacció o refrigeració. Funciona amb una temperatura constant, generalment d’uns 15ºC, i sovint s’ubica a una habitació interior tancada.
    3. Circuit Interior: Aquest component inclou els sistemes emissors dins de l’habitatge, que es distribueixen la calor o el fred extrets del subsol cap a les diferents zones de l’edifici. Un exemple comú és la col·locació de terra radiant.

Avantatges de la Geotèrmia: Aquesta font d’energia renovable és una de les més eficients disponibles al mercat. Es pot aprofitar en qualsevol lloc de la Terra i genera gairebé cap residu. No requereix combustió per a la seva producció, oferint un alt rendiment amb un consum molt baix. A més, és possible aconseguir estalvis econòmics significatius, d’aproximadament un 60-70%, amb un temps de retorn de la inversió de la instal·lació d’uns 5-7 anys. A més a més, els sistemes de geotèrmia no requereixen un manteniment intensiu, només revisions periòdiques de la instal·lació.

Per obtenir més informació, podeu consultar la sessió completa i descarregar el material disponible fent clic.

OTR.cat