Oberta la convocatòria d'ajuts per la retirada d'amiant 2023 #NextGeneration

Publicada la convocatòria 2023 per la retirada d’amiant per tota classe d’edificis, tenint un pressupost global de 50 milions d’euros per aquesta convocatòria i amb un termini de presentació de sol·licituds fins el 25 de juliol de 2023

S’ha publicat al DOGC la Resolució ACC/1734/2023, de 16 de maig, de convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades (ref. BDNS 695415).

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució ACC/1435/2023, de 27 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades. Posteriorment es publica una correcció d’errades d’aquesta resolució.

  • Pressupost disponible: 50.000.000,00 € (linia 1 d’ajuts: 10.000.000€ + linia 2 d’ajuts: 40.000.000€)
  • Àmbit d’aplicació: Catalunya.
  • Destinataris:
    • Annex I: Les persones sol.licitants són els propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.
    • Annex II: Les persones sol.licitants són els propietaris de béns immobles en els quals es desenvolupi o s’hagi desenvolupat activitats econòmiques i que tinguin cobertes i elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
  • Terminis: Del 25 de maig fins al 25 de juliol de 2023.

Consulta les actuacions subvencionables, informació, documentació i tramitació en el següent enllaç.

OTR.cat