La responsabilitat civil vers la tramitació de les subvencions #NextGeneration

La responsabilitat civil vers la tramitació de les subvencions #NextGeneration

Per la tramitació de les diferents subvencions serà necessari la intervenció d’un tècnic, sigui arquitecte tècnic o arquitecte, fent una part o tota la tramitació, això fa que com totes les actuacions o feines assumim certes responsabilitats

El risc a no optar a la subvenció per causes imputables al tècnic fa que sigui important estar cobert davant de qualsevol situació.

En qualsevol cas heu de tenir present que serà convenient posar-vos en contacte amb el vostre col·legi professional i amb la vostra corredoria o companyia asseguradora per tal que us puguin assessorar i donar informació individualitzada en el vostre cas.

Les preguntes que es generen arran d’això podrien ser les següents:

  • Estic assumint treballs de rehabilitació subvencionables pels fons europeus Next Generation, com afecta aquest treball a la meva pòlissa de RC?

Si et contracten per a una rehabilitació que pot accedir a una subvenció, et recordem que la gestió administrativa vers als estaments que les concedeixen dependria en primer moment del mateix interessat. Per això és MOLT IMPORTANT que si la tramitació administrativa la tens encarregada tu com a tècnic/a, també la tinguis DECLARADA com a treball específic, ja que NO queden incorporades a l’expedient-visat del projecte i/o direcció.

En el cas que sigueu col·legiats del Cateb, la tramitació la podeu fer de la manera següent:

Recomanem en aquest cas, la necessitat de fer un segon tràmit de visat amb el treball de Tarifa D (altres treballs) i Tipus Intervenció Musaat= 87 )” Tramitació administrativa de subvencions”. És condició “sine qua non” en cas de rebre una reclamació del teu client.

  • Quan es necessària una pòlissa de Segona capa per a subvencions Next Generation?

En funció del PEM del treball i l’import subvencionable, és possible que no sempre et sigui necessari contractar una pòlissa addicional de segon tram o d’excés per a gestions derivades del tràmit de subvencions, perquè amb la teva suma assegurada de la R.C. General ja seria suficient en cas de reclamació.

Però, és molt important i IMPRESCINDIBLE tenir declarada la intervenció especifica per “Tramitació administrativa de subvencions”.

  • Com podem contracta una pòlissa de Segona Capa per fer tràmits de subvencions?

És molt senzill, si ja tens fet l’estudi de la subvenció (% a la que pot accedir el teu client) i a més ja tens el PEM dels treballs a executar, pots informar-te directament a la Corredoria d’assegurances/Agència de Mediació del teu Col·legi.

Si estàs interessat/da es podrà gestionar amb la companyia immediatament i sense cap altra gestió.

En el cas que siguis de la companyia MUSAAT, serà imprescindible declarar cada una de les tasques en les quals intervinguis abans que arribi la reclamació, per tant, recorda declarar específicament la “Tramitació administrativa de subvencions” amb el Tipus d’intervenció 8.7″.

En el cas que sigueu col·legiats del Cateb el pas de tramitació d’aquesta RC de segona capa serà el següent:

Pantalla “Objecte de l’encàrrec”: Cal triar l’objecte de l’encàrrec “Tramitacions administratives i subvencions”

Pantalla “Treballs”: En tots els “Altres treballs” hi ha treballs associats per defecte, en aquest, és el propi treball de “Tramitacions administratives i subvencions”, per tant, ja no cal marcar cap altre treball:

Això implica que, si assumiu a més treballs d’obra, de moment, cal que donin d’alta dos expedients: un amb els treballs d’obra i un altre amb aquest treball de tramitació administrativa i subvenció.

OTR.cat