Programa 5 – Quin és el document justificatiu de la conformitat del destinatari últim pel Llibre de l’edifici i projecte Tècnic de rehabilitació

Programa 5 - Quin és el document justificatiu de la conformitat del destinatari últim pel Llibre de l’edifici i projecte Tècnic de rehabilitació

A la OTR posem a la vostra disposició un document tipus que us ajudarà a presentar la documentació necessària pel Programa 5

Segons les bases reguladores establertes pel RD 853/2021 per a les convocatòries Next Generation, per sol·licitar una subvenció del Llibre de l’Edifici Existent i/o el Projecte Tècnic de Rehabilitació, és necessari presentar un document de conformitat del destinatari final, que anomenen ”document de conformitat de destinatari últim”. Aquest document serveix com a prova que el tècnic ha lliurat el Llibre de l’Edifici i/o el Projecte Tècnic de Rehabilitació al promotor/contractista i que aquest està d’acord amb el contingut.

Des de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació, posem a la vostra disposició un document genèric que podeu utilitzar per acreditar aquesta conformitat. Podeu descarregar aquest model de document des de la secció privada del lloc web OTR.cat, concretament a la secció:

“Eines de Suport” – “Manuals i Guies” – “Llibre de l’edifici existent”.

OTR.cat