Responsabilitat i assegurança dels tècnics/ques en els treballs #NextGeneration

La importància de les pòlisses d’assegurances per arquitectes tècnics i les seves condicions pels programes #NextGeneration

Amb els Fons #NextGeneration s’obre un ampli camp de treball en rehabilitacions pel col·lectiu de l’arquitectura tècnica, dotant-nos de funcions com: realitzacions d’ ITEs, certificacions d’eficiència energètica, redacció de projectes tècnics, direcció facultativa… i la tramitació dels ajuts!

En aquest context és important disposar i mantenir una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil adequada amb una cobertura suficient. És a dir, que l’import i el producte contractat sigui suficient per atendre possibles reclamacions i que aquest es mantingui durant els terminis on puguem rebre reclamacions.

Hem de complir totes les condicions de la pòlissa i això inclou haver visat i declarat prèviament a la companyia d’assegurances totes les funcions i els treballs que realitzem, incorporant les gestions realitzades per a la tramitació de les subvencions i així no trobar-nos en la situació que ens reclamin una cosa que no havíem declarat.

MUSAAT, així com altres companyies asseguradores del sector, treballa en productes i cobertures que donen resposta a les responsabilitats que podem incórrer en la gestió d’intervencions professionals amb les obres i actuacions #NextGeneration.

Hem de revisar les funcions addicionals assumides, sobretot la responsabilitat contractual que ens exigeix el client i les reclamacions que es poden derivar, ja pot ser de la tramitació deficient de les ajudes, com del no compliment dels requisits tècnics o la no obtenció de la reducció d’energia exigida i, per tant, no aconseguir l’ajuda/subvenció o obtenir un ajut d’import menor.

Per això, des de la OTR de l’Arquitectura Tècnica et volem recordar la importància de contractar el producte específic que ofereixi la teva asseguradora per a estar cobert com a tramitador de les subvencions Next Generation.

Si vols més informació, pots veure AQUÍ la sessió informativa realitzada.

OTR.cat