convocatòria de subvencions que regula els ajuts Next Generation per a la rehabilitació d’edificis i habitatges a Barcelona

Publicada la convocatòria de subvencions que regula els ajuts Next Generation per a la rehabilitació d’edificis i habitatges a la ciutat de Barcelona

Publicada la convocatòria de subvencions que regula els ajuts Next Generation per a la rehabilitació d’edificis i habitatges a la ciutat de Barcelona

El consistori municipal ha publicat al DOGC l’anunci de la convocatòria per a la concessió de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació en règim de concurrència no competitiva per a la ciutat de Barcelona.

L’objecte d’aquesta convocatòria es fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació que recull el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Els objectius específics del Pla es concreten en actuacions que comporten la renovació del parc d’habitatges i edificis amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i la integració de fonts d’energia renovables que alhora suposin una millora de la conservació i de la seguretat d’utilització, una major digitalització dels edificis així com l’impuls en l’activitat rehabilitadora.

Aquesta convocatòria, te les seves Bases al Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 239, de 6.10.2021)

Així, es defineixen tres programes específics d’actuació tal com s’indica al Reial Decret esmentat, un per actuacions globals en edificis (programa 3), una per actuacions interiors d’habitatge (programa 4) i un tercer programa per a llibres de l’edifici i redacció de projectes (programa 5), entra en vigor a partir de demà 28 de juny, moment a partir del qual ja es podran començar a tramitar les sol·licituds per a tots tres programes.

OTR.cat