L'ITeC i L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha presentat l'ESPREH web, eina pel predimensionat de la rehabilitació energètica d'edificis

Dintre del marc de les subvencions Next Generation, s’ha desenvolupat una eina que ens facilita el predimensionat de les actuacions de rehabilitació energètica, estudiant diferents escenaris segons les acha tuacions a realitzar en un edifici

És un instrument de gran utilitat tècnica que ens ajuda a comprendre i explicar la magnitud i els beneficis de la rehabilitació energètica, analitzant en temps real com repercuteixen els canvis introduïts i permetent-nos fer un estudi econòmic basat en preus de l’ITeC.

Amb aquesta recollida de dades, podem veure quines capacitats té un edifici per acollir-se a les subvencions, obtenir els estalvis que es poden aconseguir i un ordre de magnitud sobre el cost de la obra necessària. L’eina es pot convertir en un punt clau per la presa de decisions: amb les dades obtingudes una propietat ja pot decidir acollir-se als reptes de la rehabilitació energètica.

En els pròxims dies podreu gaudir d’aquesta eina gratuïta, sense cap limitació, registrant-vos a la pàgina web de l’ITeC.

Podeu consultar la presentació de l’eina i el seu funcionament consultant el següent enllaç.

OTR.cat