Aprovat el pla d’erradicació de l’amiant a Catalunya 2023-2032

S’ha aprovat el pla d’erradicació de l’amiant a Catalunya, que preveu l’eliminació dels més de 4 milions de tones instal·lades en el nostre territori per al 2032

L’erradicació de l’amiant a Catalunya, és un objectiu ambiciós a assolir en els pròxims 10 anys i serà una gran oportunitat laboral per al sector i per als professionals de l’arquitectura tècnica.

En aquest sentit, caldrà posar el focus en l’especialització de tècnics i personal de la construcció degudament formats per a les feines d’identificació i diagnosi de MCA, l’elaboració dels procediments de treball necessaris per a la seva retirada i la gestió i el tractament dels residus generats, especialment en el relatiu a les mesures de seguretat necessàries durant totes les fases per a la seguretat i la salut de les persones i el medi ambient.

És per aquesta raó que, el Govern ha aprovat el Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya 2023-2032, que permetrà assolir l’objectiu fixat per la Unió Europea de retirar l’amiant de tots els edificis públics abans del 2028 i del conjunt del territori abans de l’any 2032.

Per a més informació, et donem el següent enllaç.

OTR.cat