La càmera termogràfica. Una gran eina per a diagnosticar l'estat de l'edifici abans de la seva rehabilitació

L’enginyeria de camp, com a complement als treballs en l’oficina tècnica, ajuda a tenir una visió global dels projectes i garanteix la correcta instal·lació d’aquests

S’utilitzen diverses eines per al treball de camp, entre elles les cambres termogràfiques, que poden transformar l’energia radiada en informació sobre la temperatura d’aquests elements. De fet s’han posat de d’actualitat per la seva capacitat per a mesurar la temperatura corporal en accessos a infraestructures com a aeroports o estacions de tren.

La termografia és un procediment que s’empra per a obtenir informació sobre la temperatura d’un objecte a distància sense emprar el contacte físic amb aquest, mitjançant la captació de la radiació infraroja de l’espectre electromagnètic. Aplicada a l’arquitectura i en la construcció té moltes utilitats ja que és capaç de donar una informació gràfica de gran valor en detectar problemes en el comportament tèrmic dels sistemes constructius en els elements de l’envolupant tèrmica i també en els components de les instal·lacions.

Aquesta eina ofereix informació del correcte aïllament de l’envolupant de l’edifici i l’eliminació de tots els ponts tèrmics. D’aquesta manera permet als tècnics avaluar l’estalvi energètic que es produeix entre l’abans i el després d’una rehabilitació amb aïllament tèrmic d’un edifici.

La cambra termogràfica té l’avantatge que és un procediment no destructiu que aporta dades (patrons, comportaments i anomalies tèrmiques) que se sumen a una altra informació obtinguda en el treball de camp aglutinant dades sobre l’edifici i les possibles patologies. El procediment a més permet una avaluació en temps real el que aporta dades en qualsevol moment i amb diferents condicions climatològiques.

La detecció precoç de problemes en el comportament tèrmic de l’envolupant permetrà dissenyar un projecte a mesura de les necessitats i actuar en conseqüència dels problemes localitzats (fugides d’aire, estat dels ponts tèrmics, humitats, pèrdues de calor excessives…).
Tècnics acreditats i cambres professionals; la millor garantia per a un diagnòstic adequat.

Perquè l’eina sigui fiable i llanci dades correctes, ha de ser utilitzada per un professional que manegi adequadament tant la cambra com el programari. Si no s’utilitza correctament pot arribar a oferir un diagnòstic incorrecte o parcial.

El coneixement i l’experiència en l’ús de la termografia en l’estudi d’edificis per a la seva posterior rehabilitació és indispensable i oferirà un diagnòstic objectiu i realment vàlid. Per a la lectura de les dades és també ineludible tenir coneixements tècnics de termodinàmica. És per això, que els projectistes deuen sempre secundar-se en professionals acreditats que comptin amb cambres professionals i l’experiència necessària.

Altres eines per a realitzar un correcte i complet diagnòstic de l’edifici abans de la rehabilitació i poder oferir la millor solució, les càmeres termogràfiques són una gran eina, però existeixen unes altres que oferiran al projectista una visió integral. Per exemple, Louvelia utilitza, a més de la termografia, mesuraments amb escàner 3D capaç de realitzar un mesurament mil·limètric de la façana, facilitant d’aquesta manera el treball dels arquitectes en les fases inicials de la definició del projecte, estalviant temps, evitant imprecisions i reduint cost de bastimentada. A més d’aquestes eines, es poden realitzar assajos pull out o d’extracció o altres proves són la millor garantia perquè l’arquitecte pugui desenvolupar el millor projecte.

OTR.cat